#

Genel Tanıtım

 Genel Tanıtım

TARİHÇE

2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişk 7/d-2 maddesi uyarınca Atatürk Üniversitesi bünyesinde Kars Meslek Yüksekokulunun kurulması, yüksek öğretim kurulu başkanlığının 19.06.1990 tarih ve 12278 sayılı yazılarıyla uygun görülmüştür. 11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak Yükseköğretim Kurumlarının teşkilatı hakkındaki 41 sayılı kanun hükmündeki kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 2809 sayılı kanun ile 78 ve 190 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması hakkındaki kanunla kurulan Kafkas Üniversite’sine bağlanmıştır. 

Kars MYO’nda eğitim-öğretim tarihçesi şu şekilde özetlenebilir:

 • 1990 yılında Atatürk Üniversitesi bünyesinde Kars MYO kurulmuştur.


 • 1992 yılında
 • Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Programı açılmış,
 • 1992 tarihinde okul, yeni kurulan Kafkas Üniversite’sine bağlanmıştır.


 • 1996 yılında
 • Arıcılık Programı açılmıştır.
 • 1998 yılında
 • Besicilik,
 • Et Endüstrisi,
 • Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği,
 • Laboratuvar ile
 • Süt ve Ürünleri Programları açılmıştır.
 • 2001 yılında
 • İşletme ve
 • Turizm Rehberliği Programları açılmıştır.
 • 2002 yılında
 • Et Endüstrisi (İÖ),
 • Süt ve Ürünleri (İÖ),
 • Mobilya ve Dekorasyon (İÖ),
 • Makine (İÖ),
 • Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ),
 • Elektrik (İÖ),
 • Tekstil (İÖ),
 • Laboratuvar (İÖ),
 • İşletme (İÖ),
 • Çocuk Gelişimi (İÖ) ve
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği Programları açılmıştır.
 • 2003 Yılında,
 • Büro Yönetimi ve Sekreterlik,
 • Muhasebe ve
 • Bankacılık Programları açılarak eğitim-öğretim yelpazesi genişletilmiştir.
 • 2003-2004 Eğitim-öğretim yılından itibaren
 • Et Endüstrisi (İÖ) ile
 • Süt ve Ürünleri (İÖ) Programları’na öğrenci alımı durdurulmuş,
 • 2005-2006 Eğitim-öğretim yılından itibaren
 • Laboratuvar Programı’nın adı Tıbbi Laboratuvar Programı olarak değiştirilmiş ve
 • Tekstil Programı (İÖ)’na öğrenci alımı durdurulmuş,
 • 2006-2007 Eğitim öğretim yılından itibaren ise yeterli düzeyde tercih yapılmaması nedeniyle
 • Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği,
 • Besicilik ve
 • Et Endüstrisi Program’larına öğrenci alımı durdurulmuştur.
 • Ayrıca aynı eğitim-öğretim yılında Gıda Teknolojisi Programı (NÖ) öğrenime açılmıştır.

 • Kars MYO, 2007 yılına kadar
  • Sağlık Programları Bölümü,
  • Teknik Programlar Bölümü ve
  • İktisadi ve İdari Programlar Bölümü şeklindeki toplam 3 bölümle eğitim-öğretime devam ederken,


 • 2007-2008 Akademik yılından itibaren Kars Meslek Yüksekokulu’na bağlı


  • Sağlık Programları Bölümü ve bağlı programları üniversitemiz bünyesinde yeni açılan yüksekokullardan, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na,
  • İktisadi ve İdari Programlar Bölümü ve bağlı programları ise yeni kurulan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’na bağlanmıştır.
 • Kars Meslek Yüksekokulu, 2007-2008 eğitim öğretim yılından itibaren Teknik Programlar Bölümü’ne bağlı
  • Arıcılık,
  • Süt ve Ürünleri,
  • Gıda Teknolojisi,
  • Mobilya ve Dekorasyon (İÖ),
  • Makine (İÖ),
  • Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ),
  • Elektrik (İÖ) Program’larıyla eğitim-öğretime devam etmiştir.


 • 2008-2009 Eğitim-öğretim yılında


  • Gıda Teknolojisi Programı (İÖ) düzeyinde eğitim-öğretim vermeye başlamıştır.
 • Ayrıca, 2009-2010 Eğitim-öğretim yılında
 • Yeni kurulan El Sanatları Bölümü’ne bağlı olarak
 • Halıcılık ve Kilimcilik Programı (henüz örenci almıyor) ve
 • Yeni kurulan Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü’ne bağlı olarak


  • Mimari Restorasyon Programı (henüz örenci almıyor) açılmıştır.

 • 2009–2010 Eğitim-öğretim yılından itibaren YÖK tarafından yeni bölümlendirme sonrasında okulumuz bölüm ve programları şu şekildedir.

Bölüm/Programlar

Öğretim Düzeyi

Öğretim Durumu


BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ

Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği Programı

Normal Öğretim

Öğrenci alımı yapılmamaktadır.

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Programı

Normal Öğretim

Öğrenci alımı yapılmamaktadır.

Arıcılık Programı

Normal Öğretim

Öğretim yaptırılmaktadır.


GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ

Gıda Teknolojisi Programı

Normal Öğretim

Öğretim yaptırılmaktadır.

Gıda Kalite Kontrolü Ve Analizi Programı

Normal Öğretim

Öğretim yaptırılmaktadır.

 Süt Ürünleri ve Teknolojisi

Normal Öğretim

 Öğretim yapılmaktadır.


KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

Laboratuar Teknolojisi Programı

 

Kimya Teknolojisi Programı

Normal ve İkinci Öğretim

Normal Öğretim

 

Öğretim yaptırılmaktadır.

 

Öğretim Yaptırılmaktadır


VETERİNERLİK  BÖLÜMÜ

Laborant ve Veteriner Sağlık Programı

Normal ve İkinci Öğretim

Öğretim yaptırılmaktadır.


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kars Meslek Yüksekokulu, 2009–2010 eğitim-öğretim yılında Teknik Programlar Bölümü’ne bağlı toplam 8 programda, 679 öğrenciyle eğitim-öğretimini sürdürmektedir.

Kars Meslek Yüksekokulu öğrenci mevcudu (2009-2010 eğitim-öğretim yılı)

 

Kız sayı (%)

Erkek sayı (%)

Toplam sayı

Normal öğretim

96 (49)

101(51)

197

İkinci öğretim

90 (19)

392 (81)

482

Toplam

186 (27)

493 (73)

679

Kars Meslek Yüksekokulu’ndan mezun öğrenci sayıları (1994-2009 yılları arası 16 mezuniyet)

 

Kız sayı (%)

Erkek sayı (%)

Toplam sayı

Normal öğretim

811 (48)

868 (52)

1679

İkinci öğretim

373 (30)

851 (70)

1224

Toplam

1184 (41)

1719 (59)

2903