2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİ SEÇİMLERİ DUYURUSU

DUYURU

KAZIM KARABEKİR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

                 YÜKSEKOKULUMUZ ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ SEÇİMLERİ 16.11.2021 SALI GÜNÜ SAAT 12:00 ile 13:00 SAATLERİ ARASINDA BİLGİSAYAR LABORATUARINDA YAPILACAKTIR. BÜTÜN ÖĞRENCİLERİMİZİN VE BAŞVURAN ÖĞRENCİLERİMİZİN 12:00 DA BİLGİSAYAR LABORATUARINDA BULUNMALARI GEREKMEKTEDİR. BAŞVURU DİLEKÇELERİNİN 09.11.2021 SALI GÜNÜ MESAİ BİTİMİNE KADAR ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSUNA TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR:

Öğrenci temsilcileri seçimlerine ilişkin genel esaslar

MADDE 5 – (1) Bir yükseköğretim kurumunda öğrenci konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, aralık ayına kadar rektörlükçe belirlenecek takvime göre ilgili yükseköğretim kurumu rektörlüğü tarafından gerçekleştirilir. Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise o birimde temsilci seçilmemiş olur. Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçim tarihinden en az bir hafta önce fakülte/yüksekokul/konservatuar/meslek yüksekokulunun dekanlık/müdürlüğüne adaylıklarını yazılı olarak bildirirler. Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler

MADDE 6 – (1) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde;

a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,

ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması,

f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması, şartları aranır.

Bölüm, program, anabilim dalı, anasanat dalı öğrenci temsilcisi seçimi

MADDE 7 – (1) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisi, bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir.

www.mevzuat.gov.tr/mevzuat

594 kez görüntülendi.