#

Geleneksel El Sanatları

Geleneksel El Sanatları Programı:

          İki yıllık ön lisans eğitimi veren Geleneksel El Sanatları Programımız, Geleneksel El Sanatlarının gelişimine, desen, kalite, renk, tasarım ve beceri yönünden yardımcı olmayı ve yeni nesillere Geleneksel Türk El Sanatlarının inceliklerini öğretmeyi ve öğrenciye tasarım, desen, renk ve üretim yolunda eğitim verebilmeyi amaçlar. Programa meslek liselerinin ilgili bölümlerinden sınavsız geçişle ya da LYS sınavıyla kayıt yaptırılabilir. Okulumuz iki yıllık eğitim sonunda, tasarım, desen, motif, halı- kilim dokuma, nakış, örgü, hat, tezhib, minyatür, kalemişi, ahşap, dekoratif yüzeyler alanında bilgili ve kalifiye elemanlar yetiştirmektedir. Programdan mezun olan öğrenciler, özel şirketlerde desinatör, Halk Eğitim Merkezlerinde usta öğretici olarak çalışabilirler. İki yıllık ön lisans eğitiminin sonunda öğrenciler, not ortalamalarına göre kendi bölümleri ile ilgili dört yıllık lisans eğitimi veren güzel sanatlar fakültelerinin ilgili bölümlerine veya el sanatları ile ilgili diğer bölümlere dikey geçiş yapabilirler.

 

AKADEMİK KADRO

Öğr. Gör. Mustafa AKARSLAN