#

Bilgisayar Programcılığı Programı (i.ö.)

Bilgisayar Programcılığı Programı:

Bilgisayar Programcılığı bölümü, bilgisayar sistemlerinin yapısı, bu sistemlerin geliştirilmesi ve bu sistemlerin etkin kullanım yöntemleri gibi konularda eğitim vererek bu alanlarda çeşitli araştırmalar yapmayı amaç edinir. Yapılan çalışmalar bu konularda, çağdaş teorik ve pratik bilgilerle donatılmış bilgisayar programcılarının yetiştirilmesine destek olmak adına ve bu alanda yetiştirilen bireylerin yazılım sektöründeki yerlerini almaları bakımından çok önemlidir.

Programının en önemli amacı; aşağıda belirtilen görev ve sorumlulukları başarı ile yerine getirebilecek ara elemanlar yetiştirmektir:

Bilgisayar ve bilgisayar sistemleri kurulumu;

İşletmelerin web ortamına taşınmalarını sağlama;

İşletmeler için uygulama programları geliştirme;

Ekip çalışmalarına katılma.

Eğitim öğretim süresi içinde İlk yılda, temel algoritma ve programlama, veri yapıları, matematik, bilgisayar donanımı, sayısal elektronik, Grafik ve Animasyon gibi temel bilgisayar programcılığı dersleri yer almaktadır. Sonraki yılda ise, Nesne Tabanlı Programlama, Görsel Programlama ve Internet Programcılığına ilişkin ağırlıklı dersler yer almaktadır. Ön Lisans eğitimi sonunda başarılı olan öğrencilere "Bilgisayar Programcısı" diploması verilir. Bölüm mezunları, genellikle sektördeki bilgi işlem merkezlerinde hemen her konuda uygulama programcısı olarak görev alırlar. 

Bölüm mezunlarının büyük çoğunluğu programcı olarak sektörün değişik kurumlarında görev alabilmektedirler. Sanayi Kuruluşları, Medya Kuruluşları, Donanım, Yazılım ve Hizmet Üreten ve Geliştiren Firmalar, Veritabanı Sistemleri Geliştiren Firmalar, Lojistik Firmaları, İnternet Çözümleri Geliştiren Firmalar, Bilgisayar Destekli Endüstriyel Tasarım Firmaları, Şirketlerin Bilgi İşlem Birimleri mezunlarımızın çalışma alanları içinde yer alabilmektedir. Ayrıca mezunlarımızın dikey geçiş sınavını kazanarak pek çok üniversitenin lisans bölümlerinde yerlerini alabilecekleri de göz önündedir. Bu lisans bölümleri aşağıda görülmektedir.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

Bilgi Teknolojileri

Bilgisayar Bilimleri

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Öğretmenliği

Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri

Bilgisayar Teknolojisi Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Bilgisayar-Enformatik

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği

Enformasyon Teknolojileri

Fizik

İstatistik

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

Kontrol Mühendisliği

Matematik-Bilgisayar

Meteoroloji Mühendisliği

Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar

Uzay Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

     

          AKADEMİK PERSONEL:

Öğr. Gör. Cengiz GÜNDÜZALP

          Öğr. Gör. Birsen ERDOĞDU