#

Elektrik Programı (i.ö.)

Elektrik Programı

Kafkas Üniversitesi Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde, Ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren Elektrik programı, 14 haftalık 4 yarıyıldan oluşan 2 yıllık bir ikinci öğretim programıdır. Programın hedefi, dünyadaki hızlı gelişmeye paralel olarak, elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve tüketicilere ulaşana kadar olan süreçte, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gereken mesleki yeterlilikleri kazanmış, teknolojik yenilikleri takip eden, geleceğin donanımlı ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere elektrik teknikerleri yetiştirmektir. 

Program Yeterlilikleri

Bu programı bitiren öğrenciler

Alternatif akım devre çözümleri ve devre bağlantıları yapabilir.

Özel elektrik tesisatları yapabilir.

Bilgisayar destekli elektrik projesi çizebilir ve elektrik projeleri doğrultusunda keşif özeti hazırlayabilir.

İletken, yalıtkan, yarı iletken malzemelerin karakteristiklerini tanıyabilir.

İletişim kurabilir, kalite güvence ve standartları ile kalite yönetim sistemlerini uygulayabilir.

Elektrik şebekelerinin kurulum ve işletilmesini yapabilir, işletmeyi yönetebilir.

Ölçüm ve hesaplama uygulamaları yapabilir.

Doğru akım devre bağlantılarını yapabilir.

Temel elektronik devre ve uygulamaları yapabilir.

Elektrik tesisat uygulamaları yapabilir.

Pano tasarımı ve imalatı yapabilir.

Mesleğinde matematik ile ilgili uygulamalar yapabilir.

Sayısal devreleri kurabilir ve elektronik devreler yapabilir.

Trafo ve doğru akım elektrik makinalarının kurulumunu yapabilir.

Bilgisayar destekli tasarım yapabilir ve elektrik şeması çizebilir.

Alternatif akım makinalarının kurulumunu yapabilir.

Kumanda sistemlerinin kurulumunu yapabilir.

Elektrik enerji üretim sistemlerinin analizini ve arızalarını yapabilir.

Özel elektrik motor kurulumunu yapabilir ve elektrik makinalarının sarımını yapabilir.

Acil durumlarda hastaya/yaralıya ilk yardım yapabilir, çevre ve insan sağlığı kurallarına uyar.

Kazanılan Derece

Eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan ve program yeterliliklerini sağlayan öğrencilere ELEKTRİK alanında önlisans diploması verilir.

Kabul Şartları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yükseköğretime geçiş sınavı (YGS) sınavından başarılı olan veya Meslek Liselerinin ilgili alanlarından mezun olup sınavsız geçiş şartlarını sağlayan öğrenciler programa kayıt yaptırabilmektedirler. Programa her yıl toplam 60 öğrenci kayıtlanmaktadır.  

Üst Kademeye Geçiş

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar dikey geçiş sınavında (DGS) başarılı olarak aşağıda isimleri belirtilen lisans programlarında öğrenim görebilirler.

Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Fizik, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Uçak Elektrik-Elektronik, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri, Uzay Mühendisliği.

Mezuniyet Şartları

Öğrencilerin Elektrik Programından mezun olabilmeleri için 120 AKTS kredisi içeren derslerin tümünü başarıyla tamamlamaları ve genel ağırlıklı not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2,0 olması gerekmektedir. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, 30 iş günü mesleki staj çalışmasının başarıyla tamamlanması mezuniyet için şarttır.

 Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı olmak üzere iki sınava tabi tutulurlar.  Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl sonu sınavının katkısı %70 şeklindedir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, başarısız oldukları o yarıyıla ait derslerden bütünleme sınavına girebilirler. Ayrıca, bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler, DC ve DD harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır.

 

            AKADEMİK PERSONEL:

    Öğr. Gör. İyas ÇAĞLAR