Faliyetlerimiz

 

KAFKAS  ÜNİVERSİTESİ  BASIN  VE  HALKLA  İLİŞKİLER  MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYET  ALANLARI

Haber üretimi: Kafkas Üniversitesi Bülteni için haber toplanması, toplanan haberlerin dizgisi ve denetimi, web sitesine haber yazımı ve sitedeki haberlerin güncellenmesi.  

Yazılı ve görsel medya takibi: Abone olunan tüm gazetelerin sürekliliğinin kontrolü. Üniversitemize ilişkin ulusal ve yerel basın kuruluşlarında yayımlanan haberlerin günlük olarak takibi ve yerel basın kuruluşlarında Üniversitemize ilişkin yer alan haberlerin takibi ve arşivlenmesi. 

Tanıtım malzemesi üretimi: Üniversiteyi tanıtma amaçlı katalog, broşür vb. basılı materyallerin metin yazımı, dizgisi ve redaksiyonu.

Grafik tasarım: Kafkas Üniversitesi ile ilgili her türlü basılı materyallerin grafik tasarımı; müdürlüğümüzden talep edilen afiş, davetiye ve benzeri ürünlerin tasarlanması ve üretimi ile elektronik posta yoluyla akademik ve idari personele gönderilmesinin teminini sağlamak. Web sayfasının tasarlanıp güncelliğinin sağlanması.

Basınla ilişkiler: Yerel ve ulusal basın kuruluşları ile iletişim ve koordinasyon kurulması, basın duyuruları ve bültenlerinin yazılması ve dağıtımı, basın toplantılarının organizasyonu, basın mensuplarına rehberlik hizmeti verilmesi.

Sunum: Rektörlüğümüz tarafından düzenlenen etkinliklerde sunum yapmak.

Tanıtım faaliyetleri: Üniversitenin her türlü halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, tanıtım amaçlı etkinliklerin izlenmesi ve bunlara iştirak edilmesi, üniversite faaliyet ve etkinlikleri ile ilgili olarak bilgi toplanması ve güncel tutulması, üniversiteye gelen ziyaretçi ve öğrenci gruplarına rehberlik hizmeti verilmesi.  

Etkinlik ve organizasyon faaliyetleri: Rektörlük ve akademik birimler tarafından düzenlenecek resmi törenler ile konferans, panel, seminer, toplantı, sergi, kokteyl vb. etkinlikler için danışmanlık hizmeti verilmesi.

Protokol hizmetleri: Rektörlük etkinliklerinde program akışının yapılması,  protokol hizmetleri, konuk karşılama/ağırlama programları ve rezervasyonlarının yapılması, protokol listelerinin ve adres/telefon arşivinin güncel tutulması.

Yayın Komisyonu: Yayın Komisyonu sekreteryasını yürütmek.

 

Fotoğraf-Video Servisi:

I. Video: Video çekimleri, tanıtım CD’si ve basın kuruluşları için görüntü temini ve görüntülerin arşivleme faaliyetlerinin yapılması. Talep edilen çekimlerin CD formatına dönüştürülmesi.  

II. Fotoğraf: Dergi, broşür, kitapçık vb. materyaller için görsel malzeme temini, üniversite web sayfasına görsel malzeme servisi, üniversite dışına ve basına fotoğraf servisi yapılması. Talep edilen video çekimlerinin CD formatına dönüştürülerek kayıt edilmesi. 

 Yazışmalar: Birime ait e-mail adreslerinin sürekli takibinin sağlanması.  

4607 kez görüntülendi.