Birimlerimiz

 Koordinatörlük Birimleri

Basın Birimi

-Yerel, ulusal ve uluslararası alanda üniversiteyle ilgili yazılı, sesli, görüntülü ve dijital medyayı takip etmek, bu verileri işlemek, arşivlemek ve ilgili yöneticilere sunmak

- Basın kuruluşlarıyla iletişimi sağlamak, Üniversitenin haberlerinin basında etkin olarak yer almasını sağlamak

- Bölüme ulaşan etkinlik, başarı vs. gibi bilgileri haber formatına dönüştürüp yayına yönlendirmek,

- Üniversite ve birimlerinin internet sitelerinin güncelliğini takip etmek.

Üniversite’nin ve Koordinatörlüğün internet sayfalarının tasarımını ve işletilmesini sağlamak

- Etkinlik, Duyuru ve haberlerin internet sayfasında yer almasını sağlamak,

- İnternet sayfasında yer alan bilgilerin yabancı dillere çevirisini sağlamak ve yayınlamak.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Birimi

- Üniversitenin tanıtımı için gazete, dergi, bülten, fotoğraf, film ve albüm gibi yazılı, sesli, görsel ve dijital materyaller hazırlamak,

- Üniversitenin fuarlara katılması için gerekli temasları sağlayarak yapılacak faaliyetleri organize etmek,

- Üniversitenin programlarının ve faaliyetlerinin tanıtımı için sergi, gezi ve toplantı gibi faaliyetler tertip etmek.

BİMER ve Bilgi Edinme Birimi

BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi) ve Bilgi Edinme Birimi’nin görevleri şunlardır:

- Üniversiteye e-posta yoluyla veya yazılı olarak ulaşan bilgi edinme taleplerini almak; e-postayla gelenleri bilgi talep edilen konuyla ilgili birimlere iletmek,

- İlgili birimden gelen yanıtı, bilgi talep eden tüzel ve/veya gerçek kişilere iletmek,

- Yazılı gelen başvurular için, ilgili birimden gelen cevapları Genel Sekreterlik aracılığıyla ilgili Rektör Yardımcısının onay ve imzasına sunmak,

 - Talepleri ve yanıtları elektronik/basılı olarak arşivlemek.

Etkinlik Birimi

Etkinlik Bölümü’nün görevleri şunlardır:

- Üniversitenin kurum içi ve kurum dışı iletişim rehberlerini oluşturmak, güncelliğini takip etmek, - E-posta yoluyla yapılacak etkinlik duyurularını hazırlayarak internet üzerinden yayınlamak,

 - Üniversite’nin sosyal ve kültürel etkinlik tesis ve imkânlarını planlamak,

- Üniversite etkinlikleriyle ilgili davetiye, afiş vb. materyal hazırlayıp yaymak.

İnternet  ve Sosyal Medya Birimi

- Üniversite’nin ve Koordinatörlüğün internet sayfalarının tasarımını ve işletilmesini sağlamak

- Etkinlik, Duyuru ve haberlerin internet sayfasında yer almasını sağlamak,

- İnternet sayfasında yer alan bilgilerin yabancı dillere çevirisini sağlamak ve yayınlamak.

- Sosyal medyadaki kurum hesaplarını yöneterek güncellemek,

- Sosyal medyadaki takip edilme oranlarının analizlerini yapıp raporlamak.

 Grafik Birimi

- Üniversite’nin Kurumsal Kimlik çalışmalarına destek olmak

- Koordinatörlüğün ihtiyaç duyduğu broşür, davetiye, kart tasarımı, internet sayfalarının düzenlenmesi gibi tüm görsel materyal ve grafik konularında ihtiyacı karşılamak.

5251 kez görüntülendi.