Uzaktan Eğitim Politikamız

Kafkas Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi; misyonu ve vizyonu ile uyumlu olarak belirlediği strateji ve bu stratejileri ile ilişkili hedefleri doğrultusunda geliştirdiği kalite güvencesi sistemi ve eğitim-öğretim politikası ile uyumlu olarak, eş zamanlı (senkron) ve eş zamansız (asenkron) ders araçları ve uygulamaları ile uzaktan eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren, eğitim süresince öğrenci ve öğretim elemanlarına sunulan nitelikli bilgi kaynakları ve destek hizmetleri ile uzaktan eğitim kalitesini ve teknik altyapısını sürekli olarak geliştirmeyi hedefleyen, ilgili tüm paydaşlarının katılımı ile birlikte uzaktan eğitim sistemine ilişkin değerlendirmeleri sistematik olarak izleyen bir anlayışı uzaktan eğitim politikası olarak benimsemektedir. Dolayısıyla aşağıdakileri uzaktan eğitim politikamızın temel ilkeleri olarak benimsiyoruz.

· Kafkas üniversitesi öğrencilerine gelişen ve değişen çağın gerekliliklerine uygun öğrenme fırsatı sağlamak ve bunu tüm öğrencilere eşzamanlı sunmak,

· Süreçleri denetlemek ve sürekli iyileştirme programları çerçevesinde geliştirmek,

 · Uzaktan eğitimle yapılan tüm derslerin ders öğrenme çıktıları sayesinde dersin kazanımlarının önceden belirlenmesi,

· Mesleki becerilerin yanı sıra dünya vatandaşının sahip olması gereken yeterliliklerle ve hayat boyu öğrenme becerisiyle donatacak yetkinlik temelli yenilikçi eğitim modelini benimsemek,

· Öğrenci odaklı bir eğitim modeli kurgulamaktır.

 

 

 

 

2546 kez görüntülendi.