Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

MENÜ
2 Ocak 2024

Yarıyıl Sonu Sınavı (Final) için Önemli Uyarılar

 1- Sınava girebilmeniz için yanınızda Sınav Giriş Belgesi (bu belge) ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfuz cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.) bulundurmanız gerekmektedir. Bunların dışında başka hiçbir belge sınava girebilmeniz için geçerli olmayacaktır.
2- Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler dışında, yanınızda kağıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar; ayrıca cep telefonu , bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler bulundurmanız yasaktır.
!!! Dikkat cep telefonu ile sınav binasına giriş kesinlikle yasasaktır.
3- Sınavda hesap makinası kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinada alfabetik tuş takımı (A, B, C, ...) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkan veren .EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunamaz.
4- Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulunmalıdır.
5- Sınava gireceğiniz binayı, adres bilgilerini teyit etmek amacıyla sınavdan en az bir gün önce görmeniz yararınıza olacaktır.
6- Kimlik kontrolleri, üst araması ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için sınav saatinden en az bir saat önce sınav binasında hazır bulunmanız gerekmektedir.
7- Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz.
8- Sınavın ilk 15 dakikası içinde gelen adaylar Bina Sınav Sorumlusundan temin edecekelri İzin Belgesi ile sınava girebilirler. İlk 15 dakikadan sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir adayın sınava girmesine izin verilmez.
9- Sınav değerlendirilirken, yanlış cevaplarınız doğru cevaplarınızı etkilemeyecektir. Sorulara verdiğiniz tüm doğru yanıtlar puanla değerlendirilecektir.

10- Optik cevap kağıdına Öğrenci Numarasını yanlış kodlayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

11-Optik cevap kağıdına Kitapçık Türünü yanlış kodlayan ya da hiç kodlamayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 


753 kez görüntülendi.