#

İNGİLİZCE, FRANSIZCA VE RUSÇA ZORUNLU HAZIRLIK SINIFLARININ MUAFİYET VE DÜZEY BELİRLEME SINAVLARI

 İngilizce, Fransızca ve Rusça hazırlık sınıfları yeterlik ve düzey belirleme test sınavı ( Dil Bilgisi , Kelime Bilgisi,  Okuma Anlama Becerisi, Yazma Becerisi)  erişim için tıklayınız (E-ders Sistemi) 

Giriş bilgileri ; 

Kullancı Adı: TC Kimlik Numarası    ör: 12345678910 

Şifre : TC Kimlik Numarasının ilk beş hanesi  ör:12345

 


 

 İngilizce, Fransızca ve Rusça hazırlık sınıfları yeterlik ve düzey belirleme sözlü sınavı (Dinleme Anlama Becerisi,  Konuşma Becerisi )  erişim için tıklayınız (Microsoft Teams Sistemi)

Giriş bilgileri ; 

Kullanıcı adı : öğrenci numarası@kafkas.edu.tr   ör: 2023474@kafkas.edu.tr    

Şifre : Abc TC Kimlik numarasının ilk beş(5) hanesi ve @ işareti   ör: Abc78945@

 

 

 

1028 kez görüntülendi.