#

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Önemli Hatırlatma

 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Önemli Hatırlatma

 

Kıymetli Öğrencilerimiz,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının [YÖK] 19.03.2020 tarihli ve 75850160-199-E.22344 sayılı yazısı uyarınca uzaktan eğitim süresince oluşturulan tüm öğretim materyalleri ile video, ses ve görüntü kayıtlarının öğretim elemanlarımız için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [KVKK] kapsamında “kişisel veri” olduğunu ve sadece bu olağanüstü süreçte sizlerle paylaşıldığını hatırlatmak isteriz.

Bu zaman diliminde sizlere sunulan dijital veriler, herhangi bir cihaz kullanılarak kayıt altına alınamaz, sosyal medya platformlarında ve benzeri yerlerde paylaşılamaz ve tedavüle sokulamaz.

Bunun dışında oluşacak tüm faaliyetler KVKK kapsamında öğretim elemanlarımızın kişisel verilerinin amaç dışı kullanımı ve ihlali anlamını doğuracaktır.

Yapılacak bu ihlallerin Türk Ceza Kanunu M. 135 ve M. 136 uyarınca hapis cezası gerektirebileceği, Borçlar Kanunu M. 49 ve M.58 uyarınca da maddi-manevi tazminat sorumluluğunu gerektirebileceği, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca ise hapis cezası  uygulanabileceği konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Bu tarz ihlallerin tespit edilmesi durumunda suç duyurusunda bulunmak zorunda olduğumuzu; iş bu bildirimimizin KVKK’nın 8. ve 10. maddesi kapsamında bilgilendirme niteliğinde olduğunu önemle ifade etmek isteriz.

Öğrencilerimizin bu süreç içerisinde kendilerine sunulan tüm dijital materyalleri öğrenme süreçleri için kullanacağına ve başka ortamlarda kullanmayacağına olan güvenimiz tamdır.

1758 kez görüntülendi.


İndir