Vizyon - Misyon

VİZYONUMUZ

Sürekli farklılaşmanın yollarını arayan, bulunduğu şehrin mirası dahil paydaşlarına değer katan ve tercih edilen saygın bir üniversite vizyonu ile hareket eden üniversitemizde, Kafkas Üniversitesi Genel Sekreterliği olarak bu vizyon doğrultusunda çağdaş eğitim gerekliliklerini takip eden, kurum kimliği ve imajını oluşturmayı ve benimsetmeyi önemseyen bir idari yapı oluşturarak sürdürülebilir kılmak için çalışmaktadır.

MİSYONUMUZ

Kafkas Üniversitesi, özgün araştırma yapabilen, çalışanlarına ve diğer paydaşlarına değer katmayı, toplumsal gelişmeye öncülük etmeyi, yenilikçi ürünler yaratabilmeyi ve bunu girişimciliğe dönüştürebilmeyi, öncelikle Kafkasya ve Orta Asya olmak üzere diğer ülkelerle etkileşimle edindiği birikimi kurumsal yaratıcılığa dönüştürmeyi misyon edinmiştir. Kafkas Üniversitesi Genel Sekreterliği ve bağlı birimleri, bu misyonun gerçekleştirilmesinde çağdaş bir yönetim felsefesi oluşturarak üniversitenin iç ve dış paydaşlarıyla koordinasyon içerisinde hareket etmesini sağlamayı, bunu yaparken gelişen ve geliştiren, yenilikçi ve inisiyatif alabilen, çözüm odaklı, çalışma uyumu ve barışına sahip, şeffaf ve hakkaniyetli, diğer birimlerle etkileşimli çalışan bir yönetim misyonunu taşımaktadır.

 

3453 kez görüntülendi.