Genel Sekreter

 

#

 

Doç. Dr. Muhammed Alparslan KARTAL

Kafkas Üniversitesi Genel Sekreter V.

 

ÖZGEÇMİŞ

1981 yılında Bedburg-Köln’de doğdu. Kartal Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nden (1999) mezun oldu. Kocaeli Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden (2003) bölüm ve fakülte birincisi olarak mezun oldu. “Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Ve Türkiye’ye Yansıması Olarak Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı” adlı tezle, aynı üniversitenin Yönetim Bilimleri alanında (2006) yüksek lisansını tamamladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden (2011) mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Hadis Anabilim Dalı’nda Birleşik Doktora programını tamamlayarak (2015) Doktor ünvânını aldı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora programında tez aşamasında bulunan ikinci Doktora eğitimi devametmektedir.2007-2012 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Çubuk/Ankara’da imam-hatiplik ve Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Yüksek İhtisas Merkezi’nde ihtisas kursiyerliği yaptı. Daha sonra akademisyenliğe geçiş yaparak Kafkas Üniversitesi Hadis Anabilim Dalı’na 2012-2015 yıllarında Araştırma Görevlisi, 2016’da Yardımcı Doçent ve 2021’de Doçent olarak atandı. 2016-2018 yılları arasında Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde bir süre Dekan Vekilliği ve akabinde Yardımcılığı yaptı. 2015 yılından beri Hadis Anabilim Dalı Başkanlığı görevi devam etmekte olup 2017’de bir süre Temel İslam Bilimleri Başkanlığı da yaptı. Fakülte ve Fakülte Yönetim Kurulu’nda görev yaptı. 2018 yılında atandığı Kafkas Üniversitesi Ebu’l-Hasan Harakanî Uygulama ve Araştırma Merkezi başkanlığı görevine devam etmektedir.29.01.2024 tarihi itibariyle Kafkas Üniversitesi Genel Sekreterlik görevini de yürütmektedir. İngilizce ve Arapça bilen Kartal, hadis, Meşrutiyet dönemi hadis-sünnet çalışmaları, cerh-ta’dil, hadis edebiyatı, tasavvuf, siyaset bilimi ve kamu yönetimi gibi alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir. Çok sayıda Uluslararası Sempozyum ’un başkanlığını ve koordinatörlüğünü yaptı. Ebu’l-Hasan Harakanî Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde, Karslı âlimler, edebiyatçılar ve özellikle Ebu’l-Hasan Harakânî’yi tanıtmayı amaçlayan eserler yayımladı. Kars ve diğer illerde panel ve sempozyumlarda Harakânî ve diğer Karslı âlimleri tanıtan sunumlarda bulundu. Kendisine ait, ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda makale, kitap bölümü, kitap ve ansiklopedi maddesi bulunmaktadır. Aslen Çaykara-Trabzonlu olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

CURRICULUM VITAE

Born in Bedburg-Cologne in 1981, I graduated from Kartal Anatolian Imam-Hatip High School in 1999. Furthering my education, I excelled at Kocaeli University, earning my degree in Political Science and Public Administration as the top student of both the department and faculty in 2003. Subsequently, I completed a master’s degree in management sciences at the same university in 2006, focusing on “The Draft Public Administration Fundamental Law as a New Public Management Approach and Its Reflection on Turkey.”Continuing my academic journey, I graduated from Ankara University Faculty of Theology in 2011 and achieved a Doctorate through the Joint Doctorate program in the Department of Hadith at Ankara University Social Sciences Institute in 2015. Currently pursuing a second Ph.D. in the Kocaeli University Institute of Social Sciences, Department of Political Science and Public Administration, I am in the thesis stage of my research.Transitioning from the role of an imam-hatip at Çubuk/Ankara within the Presidency of Religious Affairs between 2007 and 2012, I then embarked on an academic career. Starting as a Research Assistant at Kafkas University Hadith Department in 2012, I progressed to become an Assistant Professor in 2016 and an Associate Professor in 2021. Holding administrative roles, I served as the Acting Dean and later Deputy Dean at Kafkas University Faculty of Theology from 2016 to 2018. I briefly served as the Head of Basic Islamic Sciences in 2017, and I have been the Head of the Hadith Department since 2015. My commitment extends to various roles within the faculty and the Faculty Executive Board. Since 2018 I have been leading Kafkas University Ebu’l-Hasan Harakani Application and Research Center. Currently, I serve as the General Secretary of Kafkas University as of 29.01.2024. Fluent in English and Arabic, I am dedicated to studies in fields such as hadith, hadith-sunnah studies of the Constitutional Monarchy period, cerh-ta’dil, hadith literature, Sufism, and political science and public administration. I have chaired and coordinated numerous international symposiums and published works within the scope of the Ebu’l-Hasan Harakanî Application and Research Center with the aim of introducing Kars scholars, literary figures, and specifically legacy of Ebu’l-Hasan Harakanî. I have presented papers introducing Harakani and other scholars from Kars at panels and symposiums in Kars and other provinces. My research activities include articles, book chapters, books, and encyclopaedia articles at both national and international levels.

 

 

14272 kez görüntülendi.