Görevimiz

Görevlerimiz 

Genel Sekreter, Üniversitemiz idari teşkilatının başıdır. Bu teşkilatın çalışmalarından dolayı Rektöre karşı sorumludur. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde Genel Sekreterliğe bağlı birimlerin hiyerarşik düzen içerisinde disiplinli, verimli ve uyumlu çalışmalarını sağlar. Üniversite İdari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunur, personellerin görev yetki ve sorumluluk alanları ile ilgili görgü ve bilgilerini artırmak amacıyla kurs, seminer ve benzeri faaliyetler düzenlettirir. Genel Sekreter,  idari teşkilatın başı olarak yapacağı görevler dışında üniversite senatosu ile üniversite yönetim kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapar ve bu kurullarda alınan kararları ilgili birimlere göndererek gereğinin yapılmasını sağlar. Üniversite idari teşkilatları arasında koordinasyonu sağlar, yatırımların ve diğer çalışmaların verimini artırma amaçlı denetim ve gözetim görevini yürütür, Rektörün vereceği diğer görevleri yapar veya yaptırır.

6339 kez görüntülendi.