#

Araştırma-Geliştirme Alt Komisyon Üyeleri

 

 
Doç. Dr.Hüseyin ERTAP
 
 
 
 
 
Doç. Dr. Neriman MOR
 
 
 
 
 
Dr. Öğretim Üyesi Ezgi Pelin YILDIZ
 
 
 
 
 
 
Dr. Öğretim Üyesi Erbay KALAY
 
 
 
 
 
Dr. Öğrt. Üyesi Cem ÖZİÇ
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
oziccem@gmail.com

 

 
Dr. Öğrt. Üyesi Ahmet Turan TEKEŞ
Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
attekes@hotmail.com
 
Dr. Öğrt. Üyesi Hacer KUMANDAŞ
 
 
 
 

Dr. Öğrt. Üyesi Selçuk ASLAN

 

 

 

BAP Koordinatörü

 

 

 

1984 kez görüntülendi.