#

Ölçme ve Değerlendirme Alt Komisyonu

Ölçme ve Değerlendirme Alt Komisyonu
a) Üniversite Kalite Komisyonu tarafından Ölçme ve Değerlendirme, Anket Geliştirme alanlarından önerilen Üç öğretim üyesi,
b) Ölçme ve Değerlendirme Dalında Uzman üye,
c) Bilgi İşlem Daire Başkanlığından Şube Müdürü veya Mühendis düzeyinde bir temsilci,
d) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından Şube Müdürü veya Uzman düzeyinde bir temsilci
 

Ölçme ve Değerlendirme Alt Komisyonun Görevleri
a) Paydaşlarla ilgili anketleri oluşturmak ve geliştirmek için mekanizmaların işletilmesi, gözden geçirilmesi, uygulama, değerlendirme ve geliştirme sonuçlarının Kalite Komisyonuna ve ilgili alt komisyonlara iletmek,
b) Üniversiteye Giriş-Çıkış Anketlerinin hazırlanması, gözden geçirilmesi, uygulama ve değerlendirme sonuçlarının Üniversite Kalite Komisyonuna iletmek,
c) Kurumsal Geri Bildirim Raporunda kalite güvencesi sistemi ile ilgili görüşlerin değerlendirilmek
d) Ders Değerlendirme Anketinin gözden geçirilmesi, uygulama ve değerlendirme süreçlerinin takip etmek,
e) Mezunların yeterliliğine ilişkin dış paydaşlardan görüş almak,
f) Mezun izleme sisteminin kurulmasına esas olmak üzere Mezun Görüş Anketi vb. araçlarla mezunların katkılarını sağlamak,
g) Kurumsal Geri Bildirim Raporunun ilgili alanlar itibariyle değerlendirmek,
h) Kurum Kültürü Anketinin 3 yılda bir uygulanarak raporlanmasını sağlamak, sonuçlarını değerlendirerek Üniversite Kalite Komisyonuna sunmak,
 
Ölçme ve Değerlendirme Alt Komisyonun Süreç Takvimi; 
               Anket ve görüş alınmasına ilişkin çalışmaları ilgili kalite alt komisyonlarının talebi doğrultusunda gerçekleştirilerek,   Elde edilecek sonuçları Üniversite Kalite Komisyonuna ve ilgili alt komisyonlara iletilecektir.
1513 kez görüntülendi.