#

Üniversitemiz Kalite Komisyonu 29.09.2021 tarihinde saat 14:30’da gündem maddelerini görüşmek üzere MS Teams üzerinden toplantı yapılmıştır.

Gündem :
1- Üniversitemiz Senatosunun 03.06.2021 tarih ve 6/2 sayılı oturumunda kabul edilen Kafkas Üniversitesi Kalite Komisyonu, Kalite Alt Komisyonları, Birim Kalite Komisyonları ve Kalite Koordinatörlüğü Çalışma Usulleri ve Esaslarının 10. maddesi gereğince Kalite Alt Komisyonlarının Oluşturulması,
 
 

182 kez görüntülendi.