Kafkas Üniversitesi Kalite Komisyonu

MENÜ

Tüm Haberler

 14 Mayıs 202401

Üniversitemiz Öğrenci Kalite Topluluğu Toplantısı

Yükseköğretim öğrencilerinin kalite güvencesi sistemine katılımlarının arttırılması, yükseköğretim alanında kalite kültürünün yaygınlaştırılması, kalite güvencesi süreçlerinin içselleştirilmesi ile ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmaların yürütülmesi amacıyla Üniversitemiz öğrenci kalite topluluğu 10.05.2024 tarihinde Kalite Koordinatörlüğü ve Rektör Yardımcısı Sayın Prof.Dr. Levent GELİBOLU başkanlığında toplanarak kurumumuzda gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi hedeflenen öğrenci katılımlı kalite güvencesi faaliyetleri ve bu faaliyetlere yönelik planlamaları görüştü. Ayrıca toplantıda üniversite bünyesinde kalite kültürünün yaygınlaştırılması ve öğrencilerin sürece dahil edilmesini sağlamak adına mevcut sorunlar ve önerilerin belirlenmesi için çalışmalar başlatıldı.
 4 Aralık 202302

Akademik Birim Kalite Komisyonu Toplantısı

Kalite koordinatörlüğü üniversitemiz birimlerinde görev yapan birim kalite komisyon başkanları ile 04 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 15:00’ de Rektörlük Senato Odasında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent GELİBOLU Başkanlığında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmıştır. Toplantıda; 1. Birimler yönelik hazırlanan “birim iç değerlendirme raporları” na yönelik durumu değerlendirmeleri, 2. KAUZEM’ in sunmuş olduğu uzaktan eğitim hizmetine yönelik yapılan öğrenci memnuniyet anketlerine yönelik verilerin birim bazında değerlendirilmesi ve raporlanması, 3. 2023 yılı güz dönemine ait uygulanacak olan anketler hakkında değerlendirmeler yapılmıştır.
 1 Aralık 202303

Kalite Komisyonu Toplantısı

KİDR Alt Komisyonu Başkanları Toplantısı
 12 Aralık 202204

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Öğrencilerine Sertifikalı Eğitim

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Öğrencilerine Sertifikalı Eğitim