KALİTE POLİTİKASI 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KALİTE POLİTİKASI
 1. Tüm süreçlerde, ülkenin ve bölgenin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayışı

 2. Tüm birimlerinde kalite bilincini tesis etmeyi,

 3. Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,

 4. Tarih ve medeniyetimizden güç alarak üniversitemizi eğitim ve araştırmada öncü ve lider konuma taşımayı,

 5. Başta öğrencilerimiz ve çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşların memnuniyetini sağlamayı,

 6. Düzenli gözden geçirmeye dayalı sürekli iyileştirme alışkanlığı oluşturmayı,

 7. Mezunlarla işbirliği yapmayı

 8. Nitelikli insan gücü yetiştirmeyi

 9. Çalışanların kurum aidiyet bilinci ve gururu ile hareket etmelerini sağlamayı

 10. İç ve dış paydaşlar ile işbirliğini geliştirmeyi

 11. İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir üniversite olmayı

 12. Girişimcilik ve inovasyonu desteklemeyi ve yaygınlaştırmayı,

 

2204 kez görüntülendi.