#

Araştırma-Geliştirme Alt Komisyon Üyeleri

 

Prof.Dr. Onur ATAKİŞİ 
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı
onuratakişi@hotmail.com
 
Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi 
sevtegin@yahoo.com
 
Doç. Dr. Duygu KAYA 
Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü
dygkaya@gmail.com
 Doç. Dr. Sadık YAYLA
Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı
Cerrahi Anabilim Dalı
sadikyayla@gmail.com
 
Doç. Dr. Sebahattin YILDIZ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Öğretim Üyesi
syildiz@kafkas.edu.tr
 
Dr. Öğrt. Üyesi Cem ÖZİÇ
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
oziccem@gmail.com

 

 
Dr. Öğrt. Üyesi Nihal Bostancı DAŞTAN
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
nbdastan@gmail.com
 
Dr. Öğrt. Üyesi Ahmet Turan TEKEÇ
Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
attekes@hotmail.com
 
Dr. Öğrt. Üyesi Muhammet ARSLAN
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi 
m.arslanomar@gmail.com

 

1495 kez görüntülendi.