#

Ölçme ve Değerlendirme Alt Komisyonu

 

Ölçme ve Değerlendirme Alt Komisyonu
a) Kalite Komisyonunca üyeleri arasından belirlenen iki temsilci,
b) Üniversite Kalite Komisyonu tarafından Ölçme ve Değerlendirme, Anket Geliştirme alanlarından önerilen Üç öğretim üyesi,
c) Ölçme ve Değerlendirme Dalında Uzman üye,
d) Bilgi İşlem Daire Başkanlığından bir temsilci,
e) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından bir temsilci,

Ölçme ve Değerlendirme Alt Komisyonun Görevleri
a. Paydaşlarla ilgili anketleri oluşturmak ve geliştirmek için mekanizmaların işletilmesi, gözden geçirilmesi, uygulama , değerlendirme ve geliştirme sonuçlarının Kalite Komisyonuna ve ilgili alt komisyonlara iletilmesi,
b. Üniversiteye Giriş-Çıkış Anketlerinin hazırlanması, gözden geçirilmesi, uygulama ve değerlendirme sonuçlarının Üniversite Kalite Komisyonuna iletilmesi,
c. Kurumsal Geri Bildirim Raporunda kalite güvencesi sistemi ile ilgili görüşlerin değerlendirilmesi.
d. Ders Değerlendirme Anketinin gözden geçirilmesi, uygulama ve değerlendirme süreçlerinin takip edilmesi
g) Mezunların yeterliliğine ilişkin dış paydaşlardan görüş alınması,
h) Mezun izleme sisteminin kurulmasına esas olmak üzere Mezun Görüş Anketi vb. araçlarla mezunların katkılarının sağlanması,
i) Kurumsal Geri Bildirim Raporunun ilgili alanlar itibariyle değerlendirilmesi.
j) Kurum Kültürü Anketinin 3 yılda bir uygulanarak raporlanmasını sağlamak, sonuçlarını değerlendirerek Üniversite Kalite Komisyonuna sunmak,
 
Ölçme ve Değerlendirme Alt Komisyonun Süreç Takvimi; Anket ve görüş alınmasına ilişkin çalışmaların ilgili kalite alt komisyonların talebi doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Elde edilecek sonuçlar Üniversite Kalite Komisyonuna ve ilgili alt komisyonlara iletilecektir.
1217 kez görüntülendi.