#

Üniversitemiz Kalite Komisyonu 24.03.2021 tarihinde saat 10:30’da gündem maddelerini görüşmek üzere MS Teams üzerinden toplantı yapılmıştır.

Üniversitemiz Kalite Komisyonu 24.03.2021 tarihinde saat 10:30’da aşağıdaki belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere MS Teams üzerinden çevrimiçi olarak toplanmıştır.

1- Üniversitemizde Kalite Koordinatörlüğü’nün kurulması için hazırlanan yönergenin görüşülmesi.
 
2- Üniversitemiz bünyesinde yeni açılacak programlar ve ders müfredatı değişikliklerinde birimler tarafından paydaş görüşünün alınması ve paydaş görüşlerinin senatoya gönderilen dosyalara eklenmesi hususunun görüşülmesi.

333 kez görüntülendi.