4 Ağustos 2022

Bilimsel Araştırma Projelerinin Süreçleri Hakkında Bilgilendirme

Koordinatörlüğümüzce desteklenen projelerin süreçlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla e-bap sistemine geçiş yapılmış ve 2021 yılı ilk çeyreği itibarıyla aktif bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. E-bap sisteminin hem Koordinatörlüğümüze hem de proje sahibi öğretim üyelerimize sağladığı en büyük faydalardan birisi de projeye ilişkin verilmesi gereken ara rapor (proje başlama tarihi itibarıyla her 6 ayda bir verilen gelişme raporları) ve sonuç raporu tarihleri gelen proje yürütücülerine sistem üzerinden ilgili rapora ilişkin hatırlatma mesajı (e-bap’a giriş yapıldığında mesaj bildirimi gelmektedir) ve mail ile bildirim göndermektedir (mail bildirimleri yürütücülerin e-bap üzerinde “bilgilerim” menüsü içerisinde ki “Temel Bilgiler” sekmesinde bulunan “Alt e-posta” bölümüne girdikleri mail adreslerine de (gmail.com, hotmail.com, yahoo.com, edu.tr vb. uzantılı) rapor tarihinin yaklaşmakta olduğunu, rapor tarihi geldiğini ve rapor tarihinin geçmiş olduğu uyarısı günlük olarak düzenli bir şekilde iletilmektedir). Sistemin otomatik olarak gerçekleştirdiği bu bildirimlere rağmen proje yürütücülerinin zamanında vermesi gereken ara raporlarını veya sonuç raporlarını zamanında vermedikleri tespit edilmiştir. İlgili raporları süresi içerisinde vermeyen proje yürütücülerine Yönergemizin ilgili maddeleri (21’inci ve 30’uncu maddeler) uyarınca yaptırımlar uygulanmaya başlanacaktır. Yönergemizde belirtilen yaptırımlar dışında raporlarını geciktiren proje yürütücülerine maddi yaptırım (denetim mekanizmasının bulguları doğrultusunda) uygulanmasına ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir. Yapılan açıklamalar çerçevesinde proje yürütücülerimizin ilgili raporlarını e-bap’ta ilgili projelerini seçtikten sonra “proje raporları” sekmesine giriş yaptıktan sonra ekranda açılan ilgili raporun son gününü geçirmeden sisteme yüklemeleri ve Koordinatörlüğümüze ulaştırmaları (tez projelerine ait tez kitapçığı hariç olmak üzere e-imza ile imzalanan belgelerin Koordinatörlüğümüze elden ulaştırılmasına gerek bulunmamaktadır) gerekmektedir.

Bazı proje yürütücülerince ara rapor/sonuç raporlarının çok sade şekilde ve proje iş takvimi çerçevesine uyumsuz olarak hazırlandığı, gerekli durumlarda B planlarının devreye sokulmadığı da tespit edilmiştir. Koordinatörlüğümüz ve Komisyonlarımızca bundan sonra bu tür durumlarla karşılaşılması halinde Yönergemizin ilgili maddeleri çerçevesince gerekli yaptırımlar uygulanmaya başlanacağından proje yürütücülerinin bu hususlara da dikkat etmesi önem arz etmektedir.

Doç. Dr. Musa ERDOĞAN
BAP Koordinatörü