1 Temmuz 2024

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun 10.06.2024 Tarihli Toplantı Kararları

 

 

 

T.C.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ
TOPLANTI TUTANAĞI

 

TOPLANTI TARİHİ

: 10-06-2024

TOPLANTI NO

: 06

 

1.

Öğr. Gör. Dr. Mu***** AK*** tarafından hazırlanmış olan Genel Araştırma Projeleri: türündeki "İn vivo şartlarda soğuk stresine maruz kalan fesleğenin (Ocimum basilicum L.) MYS ve GDS gen ifadelerindeki değişikliklerinin tespit edilmesi" başlıklı proje önerisinin olumlu hakem görüşleri doğrultusunda 2024-FM-38 proje numarası ile 74.950,80-TL ve 18 ay süre ile desteklenmesine

2.

Doç. Dr. Da*** Bİ******** tarafından hazırlanmış olan Genel Araştırma Projeleri: türündeki "Laparaskopik sleeve gastrektomi ameliyatı yapılan obezlerde agmatin seviyelerinin belirlenmesi" başlıklı proje önerisinin olumlu hakem görüşleri doğrultusunda 2024-TS-39 proje numarası ile 90.000,00-TL ve 24 ay süre ile desteklenmesine

3.

Doç. Dr. Mu****** YA*** tarafından hazırlanmış olan Genel Araştırma Projeleri: türündeki "Ratlarda letrozol ile indüklenmiş insülin direncinde malus floribunda ekstresinin terapötik etkileri" başlıklı proje önerisinin olumlu hakem görüşleri doğrultusunda 2024-TS-40 proje numarası ile 90.000,00-TL ve 24 ay süre ile desteklenmesine

4.

Doç. Dr. Ali İb***** Ca* GÖ*** tarafından hazırlanmış olan Genel Araştırma Projeleri: türündeki "YABANCI DiL HAZIRLIK SINIFI OKUMA DERSİ KAPSAMINDA TERS-YÜZ EĞİTİM MODELİ ENTEGRASYONUN ETKİSİNİN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ" başlıklı proje önerisinin olumlu hakem görüşleri doğrultusunda, 16.000 TL'lik İstatisitk Analizinin proje bütçesinden çıkarılarak 2024-SB-41 proje numarası ile 4.900,00-TL ve 18 ay süre ile desteklenmesine

5.

Doç. Dr. Zi*** On** UY*** tarafından hazırlanmış olan Genel Araştırma Projeleri: türündeki "Glikozile albüminin ölçülmesi için yeni bir elektrokimyasal metot geliştirilmesi" başlıklı proje önerisinin olumlu hakem görüşleri doğrultusunda 2024-TS-42 proje numarası ile 90.000,00-TL ve 24 ay süre ile desteklenmesine

6.

Dr. Öğr. Üyesi Se**** Yİ*** tarafından hazırlanmış olan Genel Araştırma Projeleri: türündeki "Septorinoplasti Operasyonlarında Eksize Edilen Otolog Kartilajların Dayanıklılığı" başlıklı proje önerisinin olumlu hakem görüşleri doğrultusunda 2024-TS-43 proje numarası ile 90.000,00-TL ve 24 ay süre ile desteklenmesine

7.

Prof. Dr. Gö**** Bİ*** tarafından hazırlanmış olan Yüksek Lisans Araştırma Projeleri türündeki "Y2Te4O11, Gd2Te4O11 MİKRO- ve NANO-PARÇAÇIKLARI GÖMÜLÜ POLIMER KOMPOZITLERININ SENTEZI, KARAKTERİZASYONU, RADYASYON ZIRLAMA KARAKTERLERININ BELIRLENMESI" başlıklı proje önerisinin olumlu hakem görüşleri doğrultusunda 2024-FM-44 proje numarası ile 59.988,00-TL ve 12 ay süre ile desteklenmesine

8.

Prof. Dr. Ab****** DO*** tarafından hazırlanmış olan Doktora Araştırma Projesi türündeki "Bisfenol A'nın farelerde mutajenik ve karsinojenik etkilerinin araştırılması" başlıklı proje önerisinin olumlu hakem görüşleri doğrultusunda 2024-TS-45 proje numarası ile 90.000,00-TL ve 24 ay süre ile desteklenmesine

9.

Doç. Dr. Mu*** DE*** tarafından yürütülmekte olan 2023-SB-82 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "Kars İlinde Arıcılık Potansiyeli Taşıyan Alanların Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ve CBS Analizleri Kullanılarak Belirlenmesi" başlıklı projenin 1. gelişme raporunun kabulüne,

10.

Doç. Dr. Mü****** ÖL*** tarafından yürütülmekte olan 2023-TS-24 proje numaralı ve Güdümlü Araştırma Projeleri türündeki "Kars ili Şartlarında Yumurtacı Tavuk Yetiştiriciliğinde Karma Yemlerde Resveratrolün Üretim Performansına, Yumurta Kalitesine ve Antioksidan üzerine etkisi" başlıklı projenin 2. gelişme raporunun kabulüne,

11.

Prof. Dr. Ya*** ÖZ******* tarafından yürütülmekte olan 2022-TS-64 proje numaralı ve Güdümlü Araştırma Projeleri türündeki "Dondurulmuş-Çözdürülmüş Beefmaster Sığır Embriyolarının Transfer Başarısına Bazı Faktörlerin ve Farklı Senkronizasyon Protokollerinin Etkisinin Araştırılması" başlıklı projenin 3. gelişme raporunun kabulüne,

12.

Dr. Öğr. Üyesi Gü* Es** AK***** KA***** tarafından yürütülmekte olan 2021-FM-57 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "Erzincan İli Atmosferik Polenlerinin Volumetrik Yöntem ile Belirlenmesi ve Meteorolojik Faktörler ile İlişkisi" başlıklı projenin 5. gelişme raporunun kabulüne,

13.

Dr. Öğr. Üyesi Ke**** YI**** DA****** tarafından yürütülmekte olan 2023-FM-99 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "5-florourasil ile Oluşturulan Hepatotoksisite Üzerine Shilajit' in Moleküler ve Hücresel Düzeyde Etkisinin Araştırılması" başlıklı projenin 1. gelişme raporunun kabulüne,

14.

Dr. Öğr. Üyesi Ar** BA*** tarafından yürütülmekte olan 2023-FM-40 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "316L Metal Alaşım Tozunun Ark İle Eklemeli İmalatında Farklı Katman Kalınlığı ve Tarama Aralığı Değerleri İçin Ergime Havuz Boyutlarının ve Ergiyik Yapışma Durumunun Araştırılması" başlıklı projenin 2. gelişme raporunun kabulüne,

15.

Dr. Öğr. Üyesi Ar** BA*** tarafından yürütülmekte olan 2023-FM-41 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "316L Paslanmaz Çelik Tozunun Ark İle Toz Yatakta Tek Çizgi Ergitilmesinde Akım, Hız ve Elektrot Çapı Etkilerinin Araştırılması" başlıklı projenin 2. gelişme raporunun kabulüne,

16.

Doç. Dr. Mu** ER***** tarafından yürütülmekte olan 2023-FM-100 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "Moleküler hibridizasyon yaklaşımı ile Klik kimyası kullanılarak yeni 7-metoksikinolin sübstitüe-triazol hibritlerinin sentezi ve antikanser özelliklerinin incelenmesi" başlıklı projenin 1. gelişme raporunun kabulüne,

17.

Doç. Dr. Er*** KA*** tarafından yürütülmekte olan 2022-FM-73 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "Rodanin Türevlerinin Sentezi ve Anti-Kanser Aktivitesinin in vitro Olarak Değerlendirilmesi" başlıklı projenin 3. gelişme raporunun kabulüne,

18.

Dr. Öğr. Üyesi Du*** TA******* tarafından yürütülmekte olan 2023-FM-48 proje numaralı ve Yüksek Lisans Araştırma Projeleri türündeki "Keban, Karakaya ve Atatürk Baraj Göllerinde Yaşayan Capoeta trutta (Heckel, 1843)'nın Otolit Mikrokimyası ve Biyometrisi" başlıklı projenin 2. gelişme raporunun kabulüne,

19.

Doç. Dr. Be******* SA*** tarafından yürütülmekte olan 2022-FM-82 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "Poli(4-vinilbenzil-g- β-butirolakton ) Aşı Kopolimerinin SRP ve Klik Kimyası Yöntemleriyle Sentezi ve Karakterizasyonu" başlıklı projenin 3. gelişme raporunun kabulüne,

20.

Dr. Öğr. Üyesi Rı**** YA*** tarafından yürütülmekte olan 2022-FM-26 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "Orijinal Evaporatör Tasarımı ile DX-SAHP Sistem Performansının Artırılması" başlıklı projenin 4. gelişme raporunun kabulüne,

21.

Dr. Öğr. Üyesi Gü* Es** AK***** KA***** tarafından yürütülmekte olan 2023-FM-49 proje numaralı ve Yüksek Lisans Araştırma Projeleri türündeki "Kars İlinde Ticari Olarak Satılan Balların Melissopalinolojik, Antibakteriyel ve Kalite Niteliklerinin Analizi" başlıklı projenin 2. gelişme raporunun kabulüne,

22.

Prof. Dr. Ha**** YÜ**** tarafından yürütülmekte olan 2023-FM-101 proje numaralı ve Doktora Araştırma Projesi türündeki "4,5-DİHİDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ON HALKASI İÇEREN YENİ MANNİCH BAZLARININ SENTEZİ VE İN-VİTRO BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ" başlıklı projenin 1. gelişme raporunun kabulüne,

23.

Doç. Dr. Er*** KA*** tarafından yürütülmekte olan 2022-FM-86 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "İGO-Fe3O4-PF-68 NANOKOMPOZİT MALZEME ELDESİ VE ADSORPSİYON İLE AĞIR METAL GİDERİM PROSESİNİN ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ" başlıklı projenin 3. gelişme raporunun kabulüne,

24.

Dr. Öğr. Üyesi Se**** ME**** tarafından yürütülmekte olan 2022-FM-61 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "Alchemilla vulgaris ve piper longum bitki ekstraktlarınnın kolon ve meme kanseri hücre hatlarında 5-FU kemoterapik ilaç ile birlikte antikanserojen özelliklerinin araştırılması" başlıklı projenin 3. gelişme raporunun kabulüne,

25.

Dr. Öğr. Üyesi Sa*** AK***** tarafından yürütülmekte olan 2023-FM-47 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "Kars İli'nin Bal Örneklerinin Palinolojik ve Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması" başlıklı projenin 2. gelişme raporunun kabulüne,

26.

Dr. Öğr. Üyesi So*** Bİ****** tarafından yürütülmekte olan 2023-TS-37 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "Sıçanlarda Soğuk Stresin Öğrenme ve Bellek Üzerine Olan Etkisine Oksitosin Uygulamasının Cinsiyet Bağımlı Olarak Araştırılması" başlıklı projenin 2. gelişme raporunun kabulüne,

27.

Prof. Dr. Ne***** Bİ*** tarafından yürütülmekte olan 2023-TS-87 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "Çiğ Sütlerde Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) Varlığının Araştırılması ve Toksin Genlerinin Belirlenmesi" başlıklı projenin 1. gelişme raporunun kabulüne,

28.

Doç. Dr. Fe*** OD******** tarafından yürütülmekte olan 2023-TS-28 proje numaralı ve Doktora Araştırma Projesi türündeki "Çeşitli bitki çekirdeklerinden elde edilen sıvı yağların sıçanlarda gastroprotektif etkilerinin ve antioksidan etki mekanizmalarının belirlenmesi" başlıklı projenin 2. gelişme raporunun kabulüne,

29.

Prof. Dr. Ma**** KA********** tarafından yürütülmekte olan 2023-TS-92 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "3-nitropropiyonik asit ile oluşturulan ovaryum hasarında borik asitin koruyucu etkisi" başlıklı projenin 1. gelişme raporunun kabulüne,

30.

Doç. Dr. Mu*** KA****** tarafından yürütülmekte olan 2023-TS-89 proje numaralı ve Yüksek Lisans Araştırma Projeleri türündeki "Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Şüphesi ile Başvuran Hastalardan Alınan Örneklerde Viral ve Bakteriyel Ajanların Araştırılması" başlıklı projenin 1. gelişme raporunun kabulüne,

31.

Doç. Dr. Mu*** KA****** tarafından yürütülmekte olan 2023-TS-90 proje numaralı ve Yüksek Lisans Araştırma Projeleri türündeki "Akciğer Kanseri Hücrelerinde (A549) Lipopolisakkarit (LPS) ile İndüklenen in vitro Sepsis Modelinde Toll-Like Reseptör 4 (TLR4) Reseptörünün Baskılanması Üzerine Hiperisinin Etkilerinin Araştırılması" başlıklı projenin 1. gelişme raporunun kabulüne,

32.

Doç. Dr. Fe*** OD******** tarafından yürütülmekte olan 2023-TS-95 proje numaralı ve Doktora Araştırma Projesi türündeki "Çeşitli bitki çekirdeklerinden elde edilen sıvı yağların sıçanlarda antienflamatuar etkilerinin ve antioksidan etki mekanizmalarının belirlenmesi" başlıklı projenin 1. gelişme raporunun kabulüne,

33.

Dr. Öğr. Üyesi Şü**** YE**** AR** tarafından yürütülmekte olan 2022-TS-67 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "Siklofosfamit ile Kardiyotoksisite Oluşturulan Overektomili Ratlarda Quersetin Uygulamasının Desmin ve Vimentin Düzeylerine Etkisinin Belirlenmesi" başlıklı projenin 3. gelişme raporunun kabulüne,

34.

Prof. Dr. Gü**** GÖ*** tarafından yürütülmekte olan 2023-TS-44 proje numaralı ve Doktora Araştırma Projesi türündeki "Neonatal Sepsisli Buzağılarda Bazı Kardiyak Biyomarkırlar, Presepsin ve Prokalsitoninin Diagnostik ve Prognostik Önemi" başlıklı projenin 2. gelişme raporunun kabulüne,

35.

Doç. Dr. Ak*** AK*** tarafından yürütülmekte olan 2023-TS-38 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "Türkiye'nin Kuzey Doğusunda Kars İl'inde tüketime sunulan kıymalık kırmızı etlerde Toxoplasma gondii'nin nested-PCR yöntemi ile belirlenmesi" başlıklı projenin 2. gelişme raporunun kabulüne,

36.

Doç. Dr. Fu*** KA**** ÖZ***** tarafından yürütülmekte olan 2023-TS-45 proje numaralı ve Doktora Araştırma Projesi türündeki "CALGARY AİLE MÜDAHALE MODELİNE TEMELLENDİRİLMİŞ MOTİVASYONEL GÖRÜŞMENİN SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERDE BAKIM YÜKÜ ÖZ YETERLİK VE STRESLE BAŞA ÇIKMAYA ETKİSİ" başlıklı projenin 2. gelişme raporunun kabulüne,

37.

Dr. Öğr. Üyesi Şa*** AK*** tarafından yürütülmekte olan 2022-TS-12 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "Yeni kuinazolinon türevlerinin sentezi ve küçük hücreli dışı akciğer kanserinde antitümör aktivitesinin in vitro olarak değerlendirilmesi" başlıklı projenin 4. gelişme raporunun kabulüne,

38.

Dr. Öğr. Üyesi Me**** KÜ******** tarafından yürütülmekte olan 2023-TS-84 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "Kars'ta Kuzu ve Oğlak Ölümlerine Bağlı Ekonomik Kayıpların Belirlenmesi" başlıklı projenin 1. gelişme raporunun kabulüne,

39.

Dr. Öğr. Üyesi Ab******** KÜ**** tarafından yürütülmekte olan 2023-TS-91 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "Silymarin'in 3-nitropropionik asit kaynaklı oksidatif strese karşı koruyucu etkileri" başlıklı projenin 1. gelişme raporunun kabulüne,

40.

Dr. Öğr. Üyesi Ni**** AY*** tarafından yürütülmekte olan 2023-TS-96 proje numaralı ve Yüksek Lisans Araştırma Projeleri türündeki "Artvin Yöresinde Bulunan Sığırlarda Neosporosisin Serolojik Yöntemle Araştırılması" başlıklı projenin 1. gelişme raporunun kabulüne,

41.

Prof. Dr. Ta**** ŞA*** tarafından yürütülmekte olan 2023-TS-43 proje numaralı ve Doktora Araştırma Projesi türündeki "Organik, İnorganik Ve Nano Magnezyum Kaynaklarının Broylerlerde Performans, Bazı Kan Parametreleri, Antioksidan, Et Kalitesi, Histolojik ve Dışkı Parametreleri Üzerine Etkileri" başlıklı projenin 2. gelişme raporunun kabulüne,

42.

Dr. Öğr. Üyesi Ay** Gü* PA**** tarafından yürütülmekte olan 2023-TS-86 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "Yaratıcı El Sanatları Programının Hipertansiyon Hastalarında Kan Basıncı, Stres ve Depresyon Üzerine Etkisi" başlıklı projenin 1. gelişme raporunun kabulüne,

43.

Doç. Dr. Er*** MU***** tarafından yürütülmekte olan 2023-TS-10 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "Psödoeksfoliasyon Sendromlu Hastaların Serum ve Aköz Hümördeki İskemi Modifiye Albümin, IL-6, IL-10, Meteorin-like Protein Düzeylerinin Ve Ön Segment Parametrelerin Değerlendirilmesi" başlıklı projenin 2. gelişme raporunun kabulüne,

44.

Dr. Öğr. Üyesi El** ÇE*** tarafından yürütülmekte olan 2022-TS-36 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "Sığır üriner sistemi enfeksiyonları etiyolojisinin tespitine yönelik fenotipik ve moleküler araştırmalar" başlıklı projenin 3. gelişme raporunun kabulüne,

45.

Prof. Dr. Em*** AT***** tarafından yürütülmekte olan 2022-TS-83 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "Ratlarda Siklofosfamid ile Oluşturulan Mide ve Barsak Hasarında Curcumin+Piperine Kombinasyonunun Etkilerinin Araştırılması" başlıklı projenin 2. gelişme raporunun kabulüne,

46.

Prof. Dr. Em*** AT***** tarafından yürütülmekte olan 2022-TS-83 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "Ratlarda Siklofosfamid ile Oluşturulan Mide ve Barsak Hasarında Curcumin+Piperine Kombinasyonunun Etkilerinin Araştırılması" başlıklı projenin 3. gelişme raporunun kabulüne,

46.

Prof. Dr. Ne***** Bİ*** tarafından yürütülmekte olan 2022-TS-71 proje numaralı ve Doktora Araştırma Projesi türündeki "İnek sütünde AmpC ve geniş spektrumlu beta-laktamaz üreten Escherichia coli varlığı ve karakterizasyonu" başlıklı projenin 3. gelişme raporunun kabulüne,

48.

Dr. Öğr. Üyesi Vo**** GE*** tarafından yürütülmekte olan 2023-TS-88 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "Deneysel Diyabet Oluşturulan Ratlarda Gümüş Nanopartikül Yüklenmiş 18β-Glisiretinik asidin Testis Dokusunda Endoplazmik Retikulum Stresi Üzerine Etkilerinin Araştırılması" başlıklı projenin 1. gelişme raporunun kabulüne,

49.

Doç. Dr. Ka*** ÖN* tarafından yürütülmekte olan 2022-TS-43 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "Tuj koyunlarında Growth Differentiation Factor 9 (GDF9) ve Calpastatin (CAST) genlerinin polimorfizminin PCR-RFLP yöntemi ile belirlenmesi" başlıklı projenin 3. gelişme raporunun kabulüne,

50.

Doç. Dr. Mu*** KA****** tarafından yürütülmekte olan 2023-TS-85 proje numaralı ve Yüksek Lisans Araştırma Projeleri türündeki "Yoğun Bakım Hastalarından Alınan Kan Kültürü Örneklerindeki Mikroorganizmaların ve Antibiyotik Dirençlerinin Moleküler Olarak Tanımlanması" başlıklı projenin 1. gelişme raporunun kabulüne,

51.

Dr. Öğr. Üyesi Hi*** BE*** tarafından yürütülmekte olan 2023-TS-83 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kum Sineklerin (Diptera:Psychodidae) Konak Tercihlerinin Belirlenmesi" başlıklı projenin 1. gelişme raporunun kabulüne,

52.

Dr. Öğr. Üyesi Di*** ÖZ*** tarafından yürütülmekte olan 2023-TS-102 proje numaralı ve Yüksek Lisans Araştırma Projeleri türündeki "Ekstraintestinal Patojenik Escherichia coli (ExPEC) İzolatlarında Virulans Genlerinin ve Patojenite Adalarının Araştırılması" başlıklı projenin 1. gelişme raporunun kabulüne,

53.

Dr. Öğr. Üyesi Di*** ÖZ*** tarafından yürütülmekte olan 2023-TS-94 proje numaralı ve Yüksek Lisans Araştırma Projeleri türündeki "Klinik Örneklerden İzole Edilen Enterokok İzolatlarında Virülans Genlerinin Araştırılması" başlıklı projenin 1. gelişme raporunun kabulüne,

54.

Dr. Öğr. Üyesi Em** KA****** tarafından yürütülmekte olan 2022-TS-89 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "Köpeklerin Meme Bezi Adenokarsinomlarında BRCA1, BRCA2, CEA, VEGF ve p53 Ekspresyonlarının İmmunohistokimyasal Olarak Değerlendirilmesi" başlıklı projenin 3. gelişme raporunun kabulüne,

55.

Doç. Dr. Ge**** Ta**** TA*** tarafından yürütülmekte olan 2023-TS-69 proje numaralı ve Doktora Araştırma Projesi türündeki "Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde Koyun ve Sığırlarda Kistik Echinococcosis'in Moleküler Karakterizasyonu" başlıklı projenin 2. gelişme raporunun kabulüne,

56.

Dr. Öğr. Üyesi Ah*** HA******** tarafından yürütülmekte olan 2022-TS-84 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "Defne ve Kekik Hidrodistilatı ile Dekontaminasyon Uygulamasının Soğukta Depolanan (4±1°C) Gökkuşağı Alabalık Filetoları Üzerindeki Antioksidan ve Antimikrobiyal Etkilerinin Araştırılması" başlıklı projenin 3. gelişme raporunun kabulüne,

57.

Öğr. Gör. Dr. Ab****** GÜ*** tarafından yürütülmekte olan 2023-TS-98 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "Adenovirüs-5 ile Obezite Arasındaki İlişkinin İn Vivo Olarak İncelenmesi" başlıklı projenin 1. gelişme raporunun kabulüne,

58.

Öğr. Gör. Dr. Ab****** GÜ*** tarafından yürütülmekte olan 2023-TS-93 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğine Başvuran Fibromiyalji Hastalarında MMP-3, IL-6,IL-6R ve TNF Alfa Proteinlerinin ELISA ile İncelenmesi" başlıklı projenin 1. gelişme raporunun kabulüne,

59.

Doç. Dr. Ok*** KA** tarafından yürütülmekte olan 2022-TS-63 proje numaralı ve Yüksek Lisans Araştırma Projeleri türündeki "Voleybolcularda Plyometric Antrenmanların Anaerobik güç ve Dikey sıçrama parametrelerine etkisi" başlıklı projenin 2. gelişme raporunun kabulüne,

60.

Doç. Dr. Ok*** KA** tarafından yürütülmekte olan 2022-TS-63 proje numaralı ve Yüksek Lisans Araştırma Projeleri türündeki "Voleybolcularda Plyometric Antrenmanların Anaerobik güç ve Dikey sıçrama parametrelerine etkisi" başlıklı projenin 3. gelişme raporunun kabulüne,

61.

Doç. Dr. Ge**** Ta**** TA*** tarafından yürütülmekte olan 2023-TS-59 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "Ağrı Yöresinde Sığırlarda Hypodermosis Enfestasyonunun Prevalansı" başlıklı projenin 2. gelişme raporunun kabulüne,

62.

Prof. Dr. Tu**** KI*********** tarafından yürütülmekte olan 2023-TS-66 proje numaralı ve Güdümlü Araştırma Projeleri türündeki "Kars İli Yerli Kazlarının Önemli Verim Özelliklerinin Belirlenmesi" başlıklı projenin 2. gelişme raporunun kabulüne,

63.

Dr. Öğr. Üyesi Fe*** Si*** TO**** tarafından yürütülmekte olan 2023-FM-65 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "Potansiyel Antidiyabetik Ajanlar Olarak Yeni Kinazolin-4(3H)-on -- Tiyazolidin-2,4-dion Hibritlerinin Sentezi : Aldoz Redüktaz ve α-Glikozidaz Enzimleri Üzerine İnhibisyon Etkileri" başlıklı projenin 2. gelişme raporunun kabulüne,

64.

Doç. Dr. Er***** BO*** tarafından yürütülmekte olan 2022-TS-30 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "Korozyon Tekniğinin Anatomi Eğitimi İçin İnsan Kadavrasına Uygulama Zeminini Oluşturmak Üzere Pilot Bir Çalışma Olarak Sığırdaki Damar Ağı Olan Organlara Uygulanması" başlıklı projenin 2. gelişme raporunun kabulüne,

65.

Doç. Dr. Er***** BO*** tarafından yürütülmekte olan 2022-TS-30 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "Korozyon Tekniğinin Anatomi Eğitimi İçin İnsan Kadavrasına Uygulama Zeminini Oluşturmak Üzere Pilot Bir Çalışma Olarak Sığırdaki Damar Ağı Olan Organlara Uygulanması" başlıklı projenin 3. gelişme raporunun kabulüne,

66.

Doç. Dr. Al* YE****** tarafından yürütülmekte olan 2023-FM-68 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "Kitosan-Gümüş Nanopartikül Yüklenmiş Resveratrolün Ratlarda Doksorubisin ile İndüklenen Kardiyotoksisitede Koruyucu Etkilerinin Araştırılması" başlıklı projenin 2. gelişme raporunun kabulüne,

67.

Prof. Dr. Eb** KA***** SA** tarafından yürütülmekte olan 2023-TS-55 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "Elma Sirkesi ve Yeşil Çay Kombucha'nın Diyabetli Ratların Karaciğerinde Hsp70 ve Hsp90 Üzerine Etkisi" başlıklı projenin 2. gelişme raporunun kabulüne,

68.

Dr. Öğr. Üyesi Se**** ME**** tarafından yürütülmekte olan 2023-TS-60 proje numaralı ve Güdümlü Araştırma Projeleri türündeki "Makrosefali Etiyolojisinin Tüm Genom Dizileme ile Araştırılması" başlıklı projenin 2. gelişme raporunun kabulüne,

69.

Prof. Dr. Fa*** BÜ*** tarafından yürütülmekte olan 2023-TS-50 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "Kars yöresindeki köpeklerde Ehrlichia canis seroprevalansının İndirekt İmmunofluoresan Antikor Testi (IFAT) ve ELISA ile araştırılması" başlıklı projenin 2. gelişme raporunun kabulüne,

70.

Doç. Dr. Öz*** KA********* tarafından yürütülmekte olan 2023-TS-56 proje numaralı ve Doktora Araştırma Projesi türündeki "Primipar Annelere Öğrendiğini Anlat Yöntemi İle Verilen Emzirme Eğitiminin Emzirme Öz-Yeterlilik Algısına ve Anksiyete Düzeyine Etkisi" başlıklı projenin 2. gelişme raporunun kabulüne,

71.

Dr. Öğr. Üyesi As*** UL** tarafından yürütülmekte olan 2023-FM-35 proje numaralı ve Güdümlü Araştırma Projeleri türündeki "Kars ilindeki endemik bitki türlerine DNA barkod bölgeleri ile moleküler kimlik vererek ilin biyoçeşitliliğini korumak ve kullanmak için gerekli çalışmaların yapılması" başlıklı projenin 2. gelişme raporunun kabulüne,

72.

Dr. Öğr. Üyesi Ba**** MO* tarafından yürütülmekte olan 2023-FM-64 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "2-(Tiyofen-2-ilmetil)kinazolin-4(3H)-on'dan Türetilen Yeni Schiff Bazlarının Leishmania major ve Leishmania donovani Türlerine Karşı Antileishmanial Aktivitesinin İncelenmesi" başlıklı projenin 2. gelişme raporunun kabulüne,

73.

Prof. Dr. Eb** KA***** SA** tarafından yürütülmekte olan 2022-TS-49 proje numaralı ve Doktora Araştırma Projesi türündeki "Monosodyum Glutamat (MSG) Uygulanan Sıçanların Uterus Dokusunda Endotelin-1 (ET-1) ve Endotelin-2 (ET-2) Salınımı Üzerine Siyah Sarımsağın Etkisinin Araştırılması" başlıklı projenin sonuç raporunun kabulüne,

74.

Prof. Dr. Ma**** KA********** tarafından yürütülmekte olan 2023-TS-11 proje numaralı ve Doktora Araştırma Projesi türündeki "Lactobacillus Plantarum (299v)'Nin İnflamasyon Süreci Üzerine Etkisinin İnvivo Ve İnvitro Araştırılması" başlıklı projenin sonuç raporunun kabulüne,

75.

Dr. Öğr. Üyesi Do*** İL*** tarafından yürütülmekte olan 2021-FM-72 proje numaralı ve Yüksek Lisans Araştırma Projeleri türündeki "Kars İlinde Yabani Olarak Yayılış Gösteren Yonca (Medicago sativa L.) Popülasyonlarının i-PBS (inter-Primer Binding Site) Retrotranspozonları ile Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi" başlıklı projenin sonuç raporunun kabulüne,

76.

Prof. Dr. Ci*** KA*** tarafından yürütülmekte olan 2021-TS-102 proje numaralı ve Doktora Araştırma Projesi türündeki "Prepubertal Kızıl Tilkilerde (vulpes vulpes) serum anti-müllerian hormon, östrojen ve progesteron konsantrasyonlarının tespit edilmesi" başlıklı projenin sonuç raporunun kabulüne,

77.

Dr. Öğr. Üyesi Mu****** GÜ*** tarafından yürütülmekte olan 2023-FM-12 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "Beton Basınç Dayanımı ve Geri Dönüştürülmüş Lif Oranının Geopolimer Betonların Eğilme Davranışına Etkisi" başlıklı projenin sonuç raporunu değerlendiren danışman görüşleri doğrultusunda projenin sonuçlandırılmasının kabulüne,

78.

Prof. Dr. Ta**** ŞA*** tarafından yürütülmekte olan 2022-TS-40 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "Broiler Rasyyonlarına Ada Çayı Toz Ekstraktı Kullanımının Performans, Bazı İç Organ Ağırlıkları, Bazı Kan Parametreleri, Antioksidan Durumu, Et Yağ Asidi Kompozisyonu Üzerine Etkisi" başlıklı projenin sonuç raporunu değerlendiren danışman görüşleri doğrultusunda projenin sonuçlandırılmasının kabulüne,

79.

Doç. Dr. Pı*** AK** KI****** tarafından yürütülmekte olan 2022-FM-35 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "Türk Halk Tıbbında Yaygın Olarak Kullanılan Biberiye Bitkisinin (Rosmarinus officinalis L.) Antidiyabetik ve Antigenotoksik Kapasitesinin Belirlenmesi" başlıklı projenin sonuç raporunu değerlendiren danışman görüşleri doğrultusunda projenin sonuçlandırılmasının kabulüne,

80.

Doç. Dr. Al*** GÜ**** SA**** tarafından yürütülmekte olan 2022-TS-03 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "Köpek ve Kenelerde Coxiella burnetii varlığının araştırılması" başlıklı projenin sonuç raporunu değerlendiren danışman görüşleri doğrultusunda projenin sonuçlandırılmasının kabulüne,

81.

Doç. Dr. Şü*** İL*** tarafından yürütülmekte olan 2023-SB-15 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "MESLEĞE YÖNELİK OKUMALARIN MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ VE MESLEĞE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ" başlıklı projenin sonuç raporunu değerlendiren danışman görüşleri doğrultusunda projenin sonuçlandırılmasının kabulüne,

82.

Dr.Öğr.Üyesi Di*** ÖZ*** tarafından yürütülmekte olan 2021-TS-83 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "Kars Bölgesinde Kan Donörlerinde Flavivirüs Seroprevelansının Araştırılması" başlıklı projenin sonuç raporunu değerlendiren danışman görüşleri doğrultusunda projenin sonuçlandırılmasının kabulüne,

83.

Prof. Dr. Mi*** ŞA*** tarafından yürütülmekte olan 2021-TS-53 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "Sığırlarda bulunan Shiga Toksijenik Escherichia coli (STEC) suşlarının varlığı, bazı önemli Shiga Toksijenik Escherichia coli serotiplerinin ve hibrit Shiga Toksijenik Escherichia coli suşlarının Polimeraz Zincir reaksiyonu temelli tespiti" başlıklı projenin sonuç raporunu değerlendiren danışman görüşleri doğrultusunda projenin sonuçlandırılmasının kabulüne,

84.

Prof. Dr. Em*** AT***** tarafından yürütülmekte olan 2022-TS-80 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "Kafeterya Diyeti İle Beslenen Ratlarda Kafeinin Oksidatif Stres Seviyeleri ve Bazı Sinyal Yolakları Üzerine Etkisi" başlıklı projenin sonuç raporunu değerlendiren danışman görüşleri doğrultusunda projenin sonuçlandırılmasının kabulüne,

85.

Dr. Öğr. Üyesi Ha*** Gö**** AL*** tarafından yürütülmekte olan 2024-FM-30 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "Farklı İçeriğe Sahip Geopolimer Betonların Mekanik ve Durabilite Özelliklerinin İncelenmesi" başlıklı projesine ilişkin olarak 05.06.2024 tarihli dilekçesine 03.07 bütçe tertibinden 03.02 bütçe tertibine 12.240,00TL'nin aktarım talebinin kabülüne,

Proje No

Proje Süresi

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Verilen Ödenek

Harcanan

Kalan

2024-FM-30

24 AY

07-05-2024

06-05-2026

89.909,29

54.000,00

35.909,29

86.

Prof. Dr. Se**** DA* tarafından yürütülmekte olan 2024-TS-25 proje numaralı ve Doktora Araştırma Projesi türündeki "Atimik Nude Farelerde Oluşturulan Prostat Kanseri Modelinde Toll Like 3 ve Toll Like 9 Reseptörlerinin Apoptoz ve Tümör Gelişimi ile İlişkisinin İmmun Boyama Yöntemleriyle Araştırılması" başlıklı projesine ilişkin olarak 07/06/2024 tarihli dilekçesine istinaden 03.05 bütçesinden 03.02 bütçesine 3.744,00TL'nin aktarılması isteğinin kabülüne,

Proje No

Proje Süresi

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Verilen Ödenek

Harcanan

Kalan

2024-TS-25

24 AY

22-05-2024

21-05-2026

89.064,00

6.624,00

82.440,00

87.

Dr. Öğr. Üyesi El** ÇE*** tarafından yürütülmekte olan 2022-TS-36 proje numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "Sığır üriner sistemi enfeksiyonları etiyolojisinin tespitine yönelik fenotipik ve moleküler araştırmalar" başlıklı projesine ilişkin olarak 20-05-2024 tarihli dilekçesine istinaden proje süresinin 6 ay süre ile uzatılması isteğinin kabulüne,

Proje No

Proje Süresi

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Verilen Ödenek

Harcanan

Kalan

2022-TS-36

24 AY

01-08-2022

31-07-2024

41.726,37

32.966,32

8.760,05

88.

Prof. Dr. Ma**** KA********** tarafından yürütülmekte olan 2023-TS-92 numaralı ve Genel Araştırma Projeleri: türündeki "3-nitropropiyonik asit ile oluşturulan ovaryum hasarında borik asitin koruyucu etkisi" başlıklı projesine ilişkin olarak 20.05.2024 tarihinde vermiş olduğu dilekçede; 74.998,44 TL olan proje bütçesinin 90.000,00TL'ye çıkarılması talebi görüşülmüş olup, Proje kabul edildiği tarihte üst limitten desteklendiği için yönergemizin 20'inci maddesinde geçen "Ek ödenek tutarı toplam proje bütçesinin % 50'sinden fazla olamaz ve projenin kabul edildiği tarihteki ilgili proje türünün bütçe üst limitini geçemez" hükmü gereğince kabul edilmemesine,

Proje No

Proje Süresi

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Verilen Ödenek

Harcanan

Kalan

2023-TS-92

24 AY

09-10-2023

08-10-2025

74.998,44

74.009,60

988,84

89.

Prof. Dr. Öz**** ÖZ***** tarafından yürütülmekte olan 2024-TS-14 numaralı ve Güdümlü Araştırma Projeleri türündeki "Kars popülasyonuna ait infertilite öyküsü olan çiftlerde germ-line ve düşük materyallerinde sayısal, yapsal kromozom aberasyonları ve mozaisizm oranlarının analizi" başlıklı projenin, yürütücünün 2 ay içerisinde protokolü imzalamadığı için projenin iptali görüşülmüş olup yürütücüden hakemlik ücreti alınmadan projenin iptal edilmesine,

90.

Doç. Dr. Mu** ER***** tarafından yürütülmekte olan 2023-FM-105 numaralı ve "Dibenzoazepin Temelli Yeni Hibrit Yapıların Tasarımı Sentezi Karakterizasyonu ve Antikanser İlaç Olma Potansiyellerinin Araştırılması" başlıklı Yüksek Lisans Araştırma Projeleri türündeki projesine ilişkin olarak 22/05/2024 tarihli dilekçesine istinaden araştırmacı ekibinde yer alan Prof. Dr. Öz*** ÖZ***'in çıkarılması ve Dr. Öğr. Üyesi Fe*** Cö**** ÖN***'in eklenmesi isteğinin kabülüne,

91.

Dr. Öğr. Üyesi El** ÇE*** tarafından yürütülen, Yüksek Lisans Araştırma Projeleri türündeki "Tavuklarda Mycoplasma gallisepticum Üzerine Serolojik Çalışmalar" başlıklı (60.000,00 TL bütçe ve 12 ay) proje önerisinin, yürütücü tarafından 24.05.2024 tarihinde verilen dilekçeye istinaden öğrencinin teze devam edememe durumundan dolayı projenin geri çekilmesi talebinin kabülüne,

       

 

 

 

 

TOPLANTI TARİHİ

: 10-06-2024

TOPLANTI NO

: 06

 

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Prof. Dr. En*** KI***
Komisyon Başkanı

Doç. Dr. Gö**** Bİ***
Üye

Doç. Dr. Ve*** AD******
Üye

Doç. Dr. Sü**** YE******
Üye

Doç. Dr. Mu**** KU**
Üye

Doç. Dr. Fa**** KA** SO***
Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ce* ÖZ**
Üye

Dr. Öğr. Üyesi Fa*** KA**
Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yu*** EN****
Üye

Dr. Öğr. Üyesi Se**** ŞE*****
(Katılmadı)

 

 


1859 kez görüntülendi.