TEŞEKKÜR

   Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesine Maden Tetkik Arama (MTA) Müdürlüğü tarafından X-ray difraksiyon cihazı (XRD) hibe edilmiştir. Şehrimize kazandırdıkları bu cihazdan dolayı MTA Genel Müdürlüğüne ve değerli hemşerimiz Sebahattin ŞENGÜL’e destek, emek ve çabalarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız. Cihazın Üniversitemize kazandırılmasında emeği geçen akademik ve idari personele teşekkür ederiz

   X-ray difraksiyon cihazı ile üriner sistem taşlarının analizi, yıllardır üroloji pratiğinin vazgeçilmez bir parçası olarak kullanımdadır. Böbrek, üreter ve mesane taşlarına yönelik ameliyatlar sonrasında elde edilen taş parçaları, Maden Tetkik Arama (MTA) Kurumu ya da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yönlendirilmekte ve taşın içeriği, ne tip taş olduğu öğrenilmekte ve taşın yeniden oluşmaması, hastaların yeniden taş düşürmemesi ve ameliyatlara maruz kalmamaları için analiz sonuçlarına göre hastaların diyetleri düzenlenmekte ya da uygun ilaç tedavileri verilmektedir. Ancak her iki kurumun bölgemize uzak olması, taş parçalarının transferinde ve analiz sonuçlarının ücretlendirilmesinde bölgemizde yaşayan halk için bazı zorluklar oluşturuyor ve hastalarımızın hepsinden geri dönüş alamama gibi problemler yaşanıyordu. Ancak Kafkas Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarında X-ray difraksiyon cihazının kullanıma girmesiyle, üriner sistem taş hastalarının ve operasyon sonrası elde edilen taş parçalarından analizlerinin yapılması konusunda çok büyük ve önemli bir yol kat edilmiştir. Ayrıca tüm Türkiye’de sadece iki merkezde yapılan bu analizin Üniversitemizde de yapılıyor olması 30. Sağlık Bölgesi’nde tek 3. Basamak Üniversite Hastanesi olarak çalışan kurumumuzun bölgedeki lider konumuna çok olumlu katkıda bulunacaktır. Sadece bu bölge değil tüm Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi’nde hizmet veren Üniversite, devlet ve özel hastanelerin üroloji kliniklerine konu ile ilgili bilgi vererek taş analiz sonuçlarının Üniversitemizce değerlendirilerek daha kolay ve çabuk sonuç alması sağlanacaktır. 

1949 kez görüntülendi.


İndir