LOJMAN KULLANIMI İÇİN KURUM VE KULLANICI YÜKÜMLÜLÜKLERİ GENEL TEBLİĞİ

 

1 Şubat 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28191

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 339)

MADDE 1 ‒ 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Emlâk Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nin ekinde yer alan EK:4 ve EK:5, bu Genel Tebliğin EK-1’inde yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 ‒ Bu Genel Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 ‒ Bu Genel Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

NOT

 

Mutlu ÖZTÜRK,  GSM: 0532 155 57 01   Dahili: 1091

Karşılaşılan sorunlarla ilgili yetkili personel aranmalıdır.

 

 

1- Malzemeler kullanım ömürleri sonunda yapılacak incelemeler neticesinde teknik personel tarafından tanzim edilecek rapora göre değiştirilir veya kullanıma devam edilir.

2- Kullanım ömrünü tamamlamış sorunlu malzemeler kullanıcı hatasından kaynaklanmaması ve yetkili personel tarafından teknik rapor düzenlenmesi şartıyla kamu idareleri sorumluluğunda onarılır veya değiştirilir.

3- Değiştirilecek ya da kullanılacak malzemenin yerine aynı malzemenin kullanılması esastır. Malzemenin üretimden kalkması ve maliyet etkinlik açısından uygun olması durumunda teknik raporda belirtilen malzeme kullanılır.

4-Listede bulunmayan ancak, aynı maksatla kullanılan farklı özellikteki malzemelerin kullanım ömürleri, listede belirtilen malzemeler baz alınarak belirlenir.

5- Doğal afetler sonucunda (deprem, sel, fırtına vb.) veya kullanıcı hatası olmayan başka sebeplerle oluşan malzeme hasarları teknik personelin tanzim edeceği rapora göre değiştirilir.

6- Kamu kurum ve kuruluşları sorumluluğunda bulunan liste 2’de yer alan ana malzemelerden daha önce mevcudu bulunmayanlar teknik personel tarafından düzenlenecek teknik rapor ile konut envanterine dahil edilir ve bu tarihten sonra kullanım ömürleri başlatılır.”

 

 

1355 kez görüntülendi.