KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KORONAVİRÜS (COVID-19) PANDEMİ KOMİSYONU (COV-COM)

     Bilindiği gibi Çin’in Vuhan kentinde başlayan ve hızla yayılarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam eden Koronavirüs (Covid-19) salgını Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. Bu çerçevede; Üniversite olarak Covid-19 pandemi sürecinde alınması gereken tedbirler ve yapılacak faaliyetleri konu alan çeşitli toplantılar yapılmış olup; toplantıların sonucunda salgını önleme/mücadele kapsamında Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Veteriner Fakültesi’nden alanında yetkin olan öğretim üyelerinden oluşan bir komisyonca bu kapsamda bir dizi konu ele alınmıştır. Koronavirüs salgını ile mücadele sürecine yönelik Üniversitemizce ele alınan faaliyetler aşağıda özetlenmiştir:

1-        Tüm öğrenci ve personeli bilgilendirme ve farkındalıklarını arttırmak amacıyla “Covid-19 Pandemisi” başlığı altında bir koferans hazırlığı yapılış, ancak daha sonraki süreçte Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca alınan tedbirler kapsamında iptal edilmiştir.

2-        Birim sekreterlerine yönelik hijyen/dezenfeksiyon kapsamında gerekli dezenfektan madde (yer ve el dezenfektanı), sabun ve kağıt havlu temini konusunda gerekli bildirimler yapılmıştır.

3-        Koordineli çalışarak alınan kararları daha etkin bir şekilde paylaşmak ve dinamik bir sürecin işletilmesi amacıyla birim amirlerinden oluşan bir “Whatsapp Grubu” oluşturulmuştur. Aynı zamanda YÖK nezdinde oluşturulan Rektör Yardımcıları Whatsapp Grubu’nda paylaşılan ilgili konular da bu grupta paylaşılarak tüm paydaşların bilgilendirilmesi sağlanmaya devam edilmektedir.

4-        Üniversitemiz bünyesinde bulunan yemekhane, spor salonu, yüzme havuzu ve kütüphane gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda hizmete ara verilmiştir.

5-        Öğrenci yurtlarıyla temasa geçilerek başta yabancı uyruklu öğrenciler olmak üzere mevcutların tespiti ve olası ihtiyaçlarının belirlenmesi işlemleri devam etmektedir.

6-        Gerekli görülen duyurular ve bilgilendirme/farkındalık oluşturma konularında Üniversitemizin Web sayfasında yapılan bilgilendirme faaliyetlerine devam edilmektedir.

7-        16.03.2020 Tarihinde, Rektör Yardımcıları Whatsapp Grubu’nda paylaşılan konuların da değerlendirilerek sürecin bütünlük içinde ele alındığı bir toplantı düzenlenmiş; sonuçta Covid-19 salgınıyla etkin bir şekilde mücadele etmenin yanında, tüm öğrenciler ile akademik ve idari personeli ilgilendiren konuları değerlendirmek, karar süreçlerini yürütmek ve belli aralıklarla üst komisyona bilgi vermek üzere; Enfeksiyon Kontrol Momisyonu, Mevzuat Komisyonu, Eğitim Komisyonu, Enformasyon Komisyonu ve Materyal Temin Komisyonundan oluşan beş ayrı alt komisyon oluşturulmuştur.

8-        Enfeksiyon Kontrol Komisyonu 17.03.2020 tarihinde toplanarak alınması gereken tedbirleri maddeler halinde Üst Komisyona bildirmiş, gerekli değerlendirmelerden sonra tüm paydaşların faydalanması için web sayfamızda yayımlanmasına karar verilmiştir.

9-        Enformasyon Komisyonumuzca oluşturulan ya da kurumsal kimliği olan faydalı görsellerin web sayfamızda yayımlanmasına devam edilmektedir.

10-      Materyal Temini, Sevk ve İdare Komisyonu dezenfektan temini, gerekirse kendi laboratuvarlarımızda üretimi ve kullanım işlemlerini mütalaa ederek, birimlerin dezenfeksiyon işlemlerine başlanmıştır. Ticari olarak dışarıdan temin edilen ve kendi laboratuvarlarımızda üretilen dezenfektanlarla Sarıkamış, Kağızman ve Dereiçi Kampüslerimizde bulunan birimlerimizle birlikte Merkez Kampüs kapsamındaki tüm birimler ve kapalı alanların dezenfeksiyon işlemlerine etkin bir şekilde devam edilmektedir. Personel servis araçlarının da her tur öncesi periyodik olarak dezenfeksiyonu yapılmaktadır.

11-      YÖK nezdinde oluşturulan Rektör Yardımcıları Whatsapp Grubu”’nda ele alınan konular Üniversitemiz birim yöneticileri whatsapp grubunda da paylaşılarak daha etkin bir sürecin işletilmesine gayret edilmektedir. Kendi grubumuzda oluşturulan sorular Rektör Yardımcıları Whatsapp Grubu”’nda da dile getirilerek sürece dinamizm kazandırılmaya çalışılmaktadır.

12-      Tatil sürecinin uzayabileceği öngörüsü ile derslerin uzaktan eğitim şeklinde yapılabilmesinin altyapısının oluşturulmasına hız verilmiştir. Bu çerçevede yapılan girişimler devam etmektedir. Sürece işlerlik kazandırmak üzere lisan ve yüksek lisan derslerinin yapıldığı birimlere gerekli hazırlıkların yapılması için anlık gelişmeler de dikkate alınarak gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

13-      Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında tüm paydaşların süreçten olumsuz etkilenmelerinin önlenmesi amacıyla bundan sonra yapılacak olan görüşmelerin daha önce olduğu gibi whatsapp grupları üzerinden yapılmasına, yüz yüze yapılması elzem olan toplantıların ise en az sayıda katılımcı ve sosyal izolasyon ilkelerine uyularak yapılmasına karar verilmiştir.

3515 kez görüntülendi.


İndir