Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Uzaktan Eğitim Planlaması

         Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 salgınında yeniden artışın yaşandığı bir sürece girilmiştir. Ulusal ve uluslararası öğrenci sayısı dikkate alındığında önemli bir potansiyele erişen üniversitemizde öncelikli olarak arzu edilen yüz yüze eğitim olmakla birlikte; farklı coğrafyalardan ilimize gelecek olan çok sayıdaki öğrencinin insan hareketliliğini artıracağından, bulaşın daha da hızlanmasına neden olacaktır. Bu da eğitim süreciyle birlikte toplum sağlığı açısından da önlenmesi zor olabilecek riskler oluşturabileceği öngörüsüyle 2020-2021 eğitim öğretim dönemini içeren bazı karalar alınması zaruri hale gelmiştir. Bu kararların alınmasında öğrenci sayısı ve hareketliliğinin yanında yurt ve barınma olanakları ile ulusal ve uluslararası ölçekte yaşanabilecek ulaşım sorunları da göz önünde bulundurulmuştur.  

Pandemi nedeniyle 2019-2020 Eğitim-Öğretim Dönemi Bahar Yarıyılında ve yaz okulundaki tüm öğretim faaliyetleri online (çevrimiçi) olarak başarılı bir şekilde yürütülmüştür. Süreç işlerken, pandeminin ülkemizdeki ve dünya genelindeki seyri göz önünde bulundurularak önümüzdeki öğretim döneminin daha sorunsuz sürdürülebilmesi için Üniversitemizce gerekli tedbirler alınmış ve yeni düzenlemeler yapılmıştır. Geleceğe yönelik planlar oluşturulurken kamu sağlığının korunması ve eğitim öğretim standartlarından ödün verilmemesi önceliğimiz olmuştur. Dolayısıyla planlamalarımız İl Pandemi Kurulu’nun bilgilendirmeleri, YÖK’ün kısa zaman önce yayınladığı “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi” ve diğer tavsiyeleri doğrultusunda yapılmıştır. Ayrıca diğer üniversitelerimizle eş güdüm halinde davranmak üzere yereldeki şartlarımız da dikkate alınarak benzer kararların alınmasına azami özen gösterilmiştir.

Bu çerçevede, başta öğrenciler olmak üzere tüm paydaşların Covid-19 salgınından korunarak, kaliteden ve yeterlilik kazanımlarından ödün vermeden eğitim öğretim faaliyetlerinin sağlıklı ve güvenli şekilde yürütülebilmesi için birimler bazında ayrı ayrı değerlendirme yapılarak derslerin hangi yöntemle verileceği belirlenmiştir. Dolayısıyla karar süreçlerine birimleri oluşturan tüm bileşenler dahil edilerek, birim bazlı kararlar oluşturulduktan sonra senatomuzca karara bağlanmıştır. Bununla birlikte pandemi sürecinin dinamikliği göz önünde bulundurularak, alınan kararlarda şartlar ve gelişmelere göre değişikliğe gidilebileceği de kararlaştırılmıştır.

Tüm ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında teorik derslerin mümkün oldukça uzaktan öğretim yöntemiyle yapılmasına, uygulama ve laboratuvar derslerinin uzaktan öğretimle yapılabileceklerin bu yöntemle yapılmasına, uzaktan öğretimle yapılamayan laboratuvar ve uygulama derslerinin ise yarıyıl sonunda ya da bahar döneminde yüz yüze yapılmasına, bunun da mümkün olmadığı durumda alternatif olarak yaz döneminde yoğunlaştırılmış program oluşturulmasına karar verilmiştir. Alınan kararlar ve süreç içerisinde yapılan değişiklikler güncellenerek birimlerin ve Üniversitemizin WEB sayfasından ivedi olarak paylaşılacaktır.

Bu çerçevede üniversitemizin çeşitli birimlerinde bulunan bilgisayar laboratuvarları 2019-2020 bahar yarıyılında olduğu gibi randevu almak koşuluyla tüm üniversite öğrencilerinin kullanımına açık tutulacaktır. 

4120 kez görüntülendi.