ÖĞRENCİ AF BAŞVURUSU DUYURUSU (Güncel)

 

ÖĞRENCİ AF BAŞVURUSU DUYURUSU

         

         2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na 7417 sayılı Kanun'un 35'inci maddesi ile eklenen Geçici 83. maddesi 05.07.2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

      Maddenin yürürlük tarihi olan 05 Temmuz 2022 tarihinden önce söz konusu madde kapsamında Üniversitemizden ilişiği kesilenler, dört ay içerisinde 07 Kasım 2022 tarihine kadar kaydının silindiği Dekanlığı/Müdürlüğe ekte örneği bulunan dilekçe ve istenen belgelerle şahsen, posta veya kargo ile başvuru yapabilirler.

       2547 Sayılı Kanun'un 44'üncü maddesi "c" fıkrası uyarınca dört yıl üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin yükseköğretim kurumları tarafından 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişikleri kesilmesi gerekirken bu tarihten sonra ilişiklerinin kesilmesi için karar alarak ilişik kesilme işleminin tamamlanmak üzere Yükseköğretim Kuruluna isimleri bildirilen öğrenciler ile 5 Temmuz 2022 tarihinden önce anılan maddede tanımlanan azami öğrenim süresini tamamlamaları nedeniyle ilişikleri kesilmesi gerekirken COVID-19 Salgını nedeniyle 27 Eylül 2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı ile verilen sınav haklarını kullandıklarından ilişikleri 5 Temmuz 2022 tarihinden sonra kesilen öğrencilere zamanında bilgilendirme yapılmış olması halinde ilişiklerini keserek 7417 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanun'a eklenen Geçici Madde 83 hükümlerinden yararlanabilecekleri dikkate alınarak;

       Bu durumda olup ilişiği kesilen öğrencilerin 7 Kasım 2022 tarihinden itibaren kaydının silindiği Dekanlığı/Müdürlüğe ekte örneği bulunan dilekçe ve istenen belgelerle şahsen, posta veya kargo ile 30 gün içinde başvurmaları halinde anılan Kanun hükmünden yararlanabileceklerdir. 

  

Başvuru Dilekçesi (Ön Lisans ve Lisans)

Başvuru Dilekçesi (Lisansüstü)

Kanun Metni

7417 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici Madde 83 Uygulama İlkeleri

Birim İletişim Bilgileri

 

 

 

 

 

 

 

17107 kez görüntülendi.