Kafkas Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2017-4. dönem proje başvuruları

 

Kafkas Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2017-4. dönem proje başvuruları 23 Kasıma kadar uzatılmıştır.

 
(Otomasyon sistemine yüklenen proje öneri formunun aslı, ilgili alanlar (yürütücü, araştırmacılar, dekanlık/müdürlük onayı) imzalanarak, proje mali verilerinin sisteme kayıtlı halinin çıktısı ve ekli belgelerin tamamıyla birlikte proje başvuru süresinin bitimini izleyen 7 (yedi) iş günü içerisinde BAP Koordinatörlüğüne ulaştırılmalıdır. Bu süre içerisinde koordinatörlüğe iletilmeyen veya onaylanmamış olarak teslim edilen başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır. Lisansüstü eğitim projelerinde ilgili enstitü onayı zorunludur.)
 
BAP KOORDİNATÖRLÜĞÜ

1234 kez görüntülendi.