Güzel Sanatlar Fakültesine Özel Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alınacaktır.

 

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

            Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesine  2017-2018 eğitim-öğretim yılı için aşağıda belirtilen kontenjanlar kadar Özel Yetenek Sınavıyla öğrenci alınacaktır.

Öğrenci Kontenjanı

-        2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılında Fakültemiz Resim Bölümü’ne Özel Yetenek Sınavı ile alınacak öğrenci sayısı 15’tir.

Başvuru Şartları

-     2017 yılında yapılan YGS’de; herhangi bir puan türünden en az 150 ve daha fazla puan alan Lise ve dengi okullar, Güzel Sanatlar Liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar başvurabilir.

-        Merkezi yerleştirme sistemiyle herhangi bir yükseköğretim programını kazanmış öğrencilerde sınava girmek üzere başvurabilir.

Başvuru İçin Gereken Belgeler

-      Başvuru Formu (ön kayıt esnasında verilecek ve örneği Fakültemizin web sitesinde yayınlanacaktır)

-      Kimlik ve iletişim bilgilerinin açık olduğu başvuru dilekçesi

-      YGS Sınav Sonuç Belgesinin aslı ya da kayıt sırasında onaylanacak fotokopisi

-      Lise diplomasının aslı veya onaylı fotokopisi*

-      Nüfus cüzdanının onaylı fotokopisi

-      Yeni çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf

-      Adaylar başvuruda tüm belgelerinin aslını yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

Başvuru Tarihi ve Yeri

-      Başvurular 17-28 Temmuz 2017tarihleri arasında, mesai saatleri içerisinde Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne yapılacaktır.

-      Başvurular, adayın kendisi ya da bir yakını ile yapılabilir. Belirtilen zaman aralığında ulaşması koşulu ile posta yoluyla da başvurulabilir.Gecikmelerden veya eksik başvuru evrakından başvuran aday sorumludur.

-      Başvuru sırasında öğrenci adaylarına üzerinde fotoğrafı bulunan YETENEK SINAVI GİRİŞ BELGESİ verilecektir. YETENEK SINAVI GİRİŞ BELGESİ ve ÖZEL KİMLİK BELGESİ’ni( Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve güncel pasaport) göstermeyen adaylar sınava alınmayacaktır.  

İLETİŞİM ADRESİ ve İRTİBAT NUMARALARI : Güzel Sanatlar Fakültesi  Merkez Kampüs KARS  Telefon: 0.474.212.90.38– İrtibat Tlf:0.474-212.90.38  dahili no 1585- 1701   Web:

http://www.kafkas.edu.tr/gusf  için tıklayınız.

407 kez görüntülendi.


İndir