Güdümlü Araştırma Projeleri Başvuru Koşulları ve Öncelikli Alanlar

Güdümlü Araştırma Projesi (Altyapı Projeleri)  başvuruları 19.02.2018-23.02.2018 tarihleri arasında BAP Otomasyonundan yapılabilecektir.

Güdümlü Araştırma Projesi başvurusu yapmak isteyen yürütücüler Ülkemizin ve Üniversitemizin bilimsel, teknolojik ve sosyal altyapısını güçlendirmek ya da doğal veya tarihi çevreyi koruyup geliştirmeye yönelik aşağıda öncelikli alanları belirtilen konulardaki projelerini otomasyona yüklemelerinin ardından belirlenen sunum tarihinde BAP Üst yönetimine projelerinin sunumunu yapacaklardır.

Sunum Randevusu için: 0 (474) 225 11 50-56 Dahili:1088 

Öncelikli Alanlar: 

Güç ve Depolama Teknolojileri

Enerji Depolama, Elektrik Güç Dönüşümü, Elektrik İletimi ve Dağıtımı

 
 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Güneş Enerjisi, Biyoenerji, Rüzgar Enerjisi, Jeotermal Enerji, Hidroelektrik

 

Sanayide Enerji Verimliliği

   
 
 

Arıtma Teknolojileri

Yüzeyde Tutma, Biyolojik İşleme, Bozulma Kontrolü, Tuzdan Arındırma, Dezenfeksiyon, Filtreleme, İyon Değişimi, Membran, Oksitleme, Yumuşatma, Arıtma Çamurları

 

Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik

 

 
 
 

Gıda Hijyeni ve Sanitasyonu

Hammadde Üretiminde ve İşlemede

 
 
 

Tarım ve Hayvancılık

Yetiştirme ve Hastalıklar

 
 

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, ve Nükleer Sistemlere Yönelik Teknolojiler

KBRN Tespit/Teşhis Sistemleri, Analiz ve Simülasyon Teknolojileri, KBRN Korunma Sistemleri,

 
 

Sağlık

İlaç, Aşı, Tıbbi Tanı Kitleri, Biyomalzeme, Biyomedikal Ekipmanlar

 
 

Diğer

Savunma Analizleri (Teknoloji Yol Haritası Belirleme Çalışmaları, Platform ve Sistem Konsepti Geliştirme Çalışmaları, Üst Seviye Gereksinim Tanımlama Çalışmaları, Operasyonel Verimlilik ve Performans Çalışmaları), Beşeri Bilimler Çalışmaları(Eğitim Teknolojileri, Süreç/Performans İyileştirme, Askeri İnsan Kaynağı, Üretimde İnsan Faktörü), Lojistik

 
 

1083 kez görüntülendi.