EBYS Aktif Kullanımı Hakkında Duyuru

 
     Zorunlu haller dışında Akademik ve İdari personellere gönderilmesi gereken resmi evraklar personellerle basılı evrak şeklinde değilde EBYS üzerinden gönderilmektedir. “Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin MADDE 9- (6) Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.” Maddesi gereğince personellerin bu hususa dikkat etmesi gerekmektedir.
 
     İlgili Akademik ve İdari personellere duyurulur.
 
 
Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü
 
 

1122 kez görüntülendi.