Deney Hayvanları Sertifika Kursu

 Kafkas Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü (KAÜSEM) ve Kafkas Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (KAÜ-HADYEK) tarafından Deney Hayvanları Sertifika Kursu düzenlenecektir.

Sertifika kurs programı aşağıdaki hayvan grupları için açılacaktır

Kemirgenler (Fare, Rat, Tavşan)

Katılımcı grupları en az 5 kişilik en fazla 10 kişilik olacaktır.

Başlangıç - Bitiş

Kısa zamanda bildirilecektir

  Günler

Mesai saatleri içinde 8 iş günü, haftasonu 2 gün

      Süre

80 saat

  Saat

 

       Eğitim Yeri

(Teorik dersler Uzaktan eğitimle yürütülebilecektir)

Kafkas Üniversitesi  Veteriner Fakültesi, ve Merkez Müdürlüğümüz Derslikleri

 Ücreti

Ayrıntılı bilgi aşağıdadır

 

**KATILIMCILARIN DİKKATİNE**

BAŞVURU FORMU DOLDURULDUKTAN SONRA, SAYFAMIZDA İLAN EDİLEN SON BAŞVURU TARİHİNDEN İTİBAREN İSİMLERİNİZİN YER ALDIĞI LİSTELER SÖZ KONUSU EĞİTİMLE İLGİLİ ETİK KURULA İLETİLECEKTİR. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULUN ONAYI ALINDIKTAN SONRA, SİZLERLE ÖDEME HUSUSUNDA BİLGİLENDİRMEK İÇİN İLETİŞİME GEÇİLECEKTİR.


Eğitimin Gün ve Saatleri
10 gün sürecek olan eğitim programı 40 saat teorik ve 40 saat pratik olmak üzere toplam 80 saattir. Hafta içi ve hafta sonu 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.


Ön Koşullar
Deney hayvanları kullanım sertifikası eğitim programlarında derslerin %80’ine devam etmek zorunludur. Kursiyerlerin başarılı sayılabilmeleri için kursun sonunda girdikleri sınavdan 100 üzerinden en az 70 ve üzeri puan almaları gerekmektedir.


Kimler Katılabilir
Deney hayvanı kullanarak her türlü eğitim, araştırma, uygulama ve test yapmak isteyen veya bu programların yapılmasında deney hayvanlarına dokunarak ve gözlemleyerek katkıda bulunan öğrenciler, araştırmacılar, akademik, sağlık, teknik ve idari personel deney hayvanı kullanıcısı olarak kabul edilir.

 

Eğitim Yeri

Teorik Dersler ve Sınav: Kafkas Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü dersliklerinde, 

Uygulama Dersleri: Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesine bağlı birimlerde (Deney Hayvanları Barındırma, Uygulama ve Araştırma Merkezi; Prof. Dr. Ali Rıza Aksoy Eğitim-Araştırma ve Uygulama Çiftliği; Eğitim-Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi) yapılacaktır.

 


Başvuru Adresi: Kafkas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KAÜSEM)

Başvuru Şekli: Şahsen veya Elektronik ortamda (kaüsem36@gmail.com)

Başvuru Koşulları: Dilekçe ve kurs ücretinin başvuru tarihleri içerisinde aşağıda belirtilen hesaba yatırıldığını belgeleyen dekontun Kafkas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'ne iletilmesi

Dersler ve Program: Kursun başlama tarihinden önce ilan edilecektir

 

KURS ÜCRETİ 

Öğretim Üyeleri: 600 TL

Uzman - Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri: 500 TL

Lisansüstü Öğrencileri: 400 TL

Tekniker/Teknisyen: ......

Hayvan Bakıcıları: ......

Kurs Ücretinin yatırılacağı banka ve hesap numarası
Banka Adı: Vakıfbank - Kars Şubesi
Hesap Adı: Kafkas Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Hesap IBAN No: TR60 0001 5001 5800 7303 5893 21                                                                          

 

İletişim

Telefon: +90 474 225 16 12 / 1175 (Dahili)

E-posta: kaüsem36@gmail.com

810 kez görüntülendi.