2022 Yılı Lojman Talep Duyurusu

                 Üniversitemizin Akademik ve İdari Personelinden 2022 yılında lojman tahsis talebinde bulunacakların Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamelerini (Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının Web sayfasının Formlar kısmından temin edilebilecektir) yönetmeliğe uygun şekilde doldurarak Kamu Konutları Yönetmeliği’nin “Kamu Konutlarının Tahsis Usül ve Esasları Başlıklı Üçüncü Bölüm”  ve Üniversitemiz Konut (Lojman) Tahsis Yönergesinin “Konut Türleri,Tahsis Öncelikleri ve Puanlama Esasları Başlıklı 5.ve Konut Tahsis Esasları Başlıklı 9.maddesine” göre değerlendirmeye alınmak üzere en geç 12 Ocak 2022  tarihine kadar bağlı bulunduğu Dekanlığa/Müdürlüğe vermeleri gerekmektedir.

 

           Dekanlıklar/Müdürlükler kendilerine verilen Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannameleri üzerinde yapılması gereken işlemlerini tamamlayarak 14 Ocak 2022 tarihine kadar toplu olarak Rektörlüğümüze göndereceklerdir. Başvurular Kamu Konutları Yönetmeliği ve Üniversitemiz Konut (Lojman) Tahsis Yönergesinin ilgili maddelerine göre Ocak ayı sonuna kadar değerlendirilecek ve sıra cetveli ilan edilecektir. 2022 yılında bu sıra cetveline göre lojman tahsisi yapılacaktır. Sıra cetveli ilan edildikten sonra yapılacak lojman tahsis talepleri değerlendirmeye alınmayacak yönetmelik gereği bir sonraki yılın ocak ayına bırakılacaktır.

 

           Bilgilerinizi ve herhangi bir mağduriyete neden olunmaması için yazımızın tüm personele duyurulması önemle rica olunur.

  

                                                                                                                                                                                 Lojman Tahsis Komisyonu

1138 kez görüntülendi.