2021-2022 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ YERLEŞTİRME LİSTESİ

 (2021-1-TR01-KA131-HED-000003074 NOLU PROJE)

 

2021 Dönemi, 2021-1-TR01-KA131-HED-000003074 proje nolu Erasmus+ Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında 04.10.2021-18.10.2021 tarihleri arasında başvuruları alınan ve başvuru ilanında belirtilen kriterler doğrultusunda yapılmış olan öğrenim hareketliliği puan listeleri ekte ilan edilmiştir.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile Üniversitemiz arasında imzalacak 2021 Dönemi, 2021-1-TR01-KA131-HED-000003074 proje nolu Erasmus+ Programı Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği Projesi kapsamında yapılan sözleşme ve bütçe doğrultusunda ekteki puan listesi sıralaması göz önüne alınarak öğrenciler faaliyetten yararlanmaya hak kazanacaktır.

“Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2021-2027 yeni Erasmus+ programına katılım anlaşması ile 2021 Yılı Delegasyon Anlaşması henüz imzalanmamıştır. Söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek maddi veya manevi kayıplardan kurumumuz ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.”

Tüm başvuru sahipleri aday statüsünde olup; yararlanmaya hak kazanan adayların karşı kurumdan kabul alamaması, vize alamaması, uluslararası seyahatlerin askıya alınması ve ülkeye giriş-çıkışların yasaklanması gibi durumlardan dolayı faaliyetini gerçekleştirememesinden ve bundan dolayı doğacak maddi yükümlülüklerden Erasmus Kurum Koordinatörlüğü sorumlu tutulamaz.

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği faaliyetinden feragat etmek isteyen öğrencilerin, feragat dilekçelerini ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Koordinatörlüğümüze teslim etmesi gerekmektedir.

Seçim sonuçlarına itiraz süresi; seçim sonuçlarının Üniversitemiz web sayfasında ilan edildiği tarihten itibaren 15 gündür.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Puan Listesi ve Yerleştirme Sonuçları Üniversitemiz web sayfasında ilan edilmiştir. Bu ilan tebliğ niteliğindedir ve adaylara telefon ya da e-posta yoluyla bilgilendirme yapılmayacaktır.  

    2021 Dönemi Ulusal Ajans Erasmus+ (KA131) Uygulama El Kitabı esasları göz önünde bulundurularak;

·       Daha önce Öğrenim Hareketliliğinden yararlanan öğrencilere -10 puan uygulanmıştır.

·      YDYO tarafından yapılan yabancı dil sınavlarına (Yeterlilik/Konuşma) girmeyen öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılmıştır. Mazeretsiz olarak sınava girmeyen öğrencilere, Erasmus’ a tekrar başvurmaları halinde -5 puan uygulanacaktır.

·  2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında, haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan uygulanmıştır.

·       Kontenjanlar, yapılan başvuru sayısına göre Bölüm bazında değerlendirilmiştir.

 

ORYANTASYON TOPLANTISI: 8 Kasım 2021 Pazartesi- 13.00

                                                           Fen Edebiyat Fakültesi B Blok Kat:2 109 Nolu Derslik

ÖNEMLİ NOT: Yapılacak oryantasyon toplantısına mazeretsiz olarak katılmayan öğrencilere, Erasmus’ a tekrar başvurmaları halinde -5 puan uygulanacaktır. Bu sebeple katılımın sağlanması önem arz etmektedir.

 

Kafkas Üniversitesi

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü 

Erasmus Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Listesi

1052 kez görüntülendi.