2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kayıt Duyurusu

Kafkas Üniversitesi 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kayıt Duyurusu

 

Üniversitemize Kesin Kayıt İçin gerekli Belgeler

1-2019 DGS) Sonuç belgesinin İnternet Çıktısı.  (1 Nüsha) (Yerleştirme Belgesi)

2- Mezun olunan okuldan alınan Önlisans Diploması aslı ya da Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile mezun olduğu Üniversiteden onaylı sureti veya noter onaylı sureti. (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi kayıt sırasında görülerek aslı iade edilecek olup, adaylardan mezun olduğu Üniversiteden onaylı sureti veya noter onaylı sureti alınacaktır. Belgenin aslı görülmeden kayıt işlemi yapılmaz. (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz)

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası olmak zorundadır.),

4- 6 (altı) adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf, (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Öğrenci Numarası, Adı ve Soyadı yazılacaktır.)

5-Askerlik çağına gelmiş veya daha yukarı yaştaki erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığı’na dair belge. (1997 ve daha önce doğmuş erkek öğrenciler için.)

 6-Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin birinci taksitinin yatırıldığını gösteren banka dekontu. (II.Öğretim öğrencileri içindir.) Harç ücretlerini web (kafkas.edu.tr) sitemizden öğrenebilirsiniz. Bir yükseköğretim programına  kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (Çift anadal programları hariç olmak üzere ) kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır. Bu durumdaki Birinci Öğretim öğrencilerinin Ziraat Bankasına Öğrenci Katkı Payını ödemek üzere gittiklerinde üzerinde tanımlı harç bulunmaması halinde Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesindeki harçlar birimine müracaat etmesi gerekmektedir.

7- Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu için; Üniversite hastanelerinden ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu..

8. Kayıtlar 09-11 Eylül 2019 tarihleri arasında e-devlet kapısı üzerinden elektronik olarak yapılacaktır.

9.  Şahsi kayıtlar 09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

KAYIT İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

1-       Adayların  Kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2-       Sağlık, Askerlik , Hükümlülük  vb. durumlarda durumlarını belgelendirmeleri kaydı ile Noter Vekaleti ile yapılabilir. 

3-       İlan Edilmiş tarihlerde kayıt yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.

4-       Belirtilen belgelerden herhangi biri eksik ise kayıt yapılmaz. 

KAYIT YERLERİ VE TARİHLER;

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / MESLEK YÜKSEKOKULU

KAYIT YERLERİ

KAYIT TARİHLERİ

ADRESİ

Veteriner Fakültesi

Veteriner Fakültesi             

09.09.2019-13.09.2019

Paşaçayır Kampüsü Merkez / KARS

Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

09.09.2019-13.09.2019

Merkez Kampüsü Turan Çelik Caddesi Merkez / KARS

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

09.09.2019-13.09.2019

Merkez Kampüsü Turan Çelik Caddesi Merkez / KARS

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

09.09.2019-13.09.2019

Merkez Kampüsü Turan Çelik Caddesi Merkez / KARS

İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

09.09.2019-13.09.2019

Merkez Kampüsü Turan Çelik Caddesi Merkez / KARS

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

09.09.2019-13.09.2019

Merkez Kampüsü Turan Çelik Caddesi Merkez / KARS

Sarıkamış BESYO

Sarıkamış BESYO

09.09.2019-13.09.2019

 Sarıkamış / KARS

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

09.09.2019-13.09.2019

Merkez Kampüsü Turan Çelik Caddesi Merkez / KARS

 

 

NOT: Öğrenciler Öğrenci Katkı payı ve Öğrenim ücretlerini öğrenci numaraları ile yatıracaklardır.

 

            Öğrenci numarasını öğrenmek için tıklayınız.

 

1790 kez görüntülendi.