2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YURT DIŞINDAN YATAY GEÇİŞ DUYURUSU

 T.C.KAFKAS  ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  2019/2020 GÜZ YARIYILI YURTDIŞINDAN ÖNLİSANS –LİSANS PROGRAMLARINA   YATAY GEÇİŞ   BAŞVURU ESASLARI

 

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile Üniversitemiz Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre, Kafkas Üniversitesi Yurtdışından  Yatay Geçiş Koşulları ile diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 

Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından Üniversitemize  yatay geçiş

               1- Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim

kurumlarına geçiş için kurumlar arası yatay geçiş başarı şartları aranır.

              2 Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş

yapmak istediği yükseköğretim kurumundaki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu üniversite senatosu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.

            3- Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

         4- Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversiteler tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte  Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olması gerekir.

a)2015-2016 Eğitim-öğretim yılından itibaren yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden Tıp Fakültesi için kurumlararası yatay geçiş işlemlerinde, başvuruda  bulunanlardan ilgili puan türünde  başarı sırasının en düşük 40 bininci sırada olma şartı aranmaktadır.

      2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren  yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden ise en düşük 50 bininci sırada  olma şartı aranmaktdır.

      b) 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren yüksek öğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden Mühendislik Fakültesi ve Eğitim Fakültesindeki bölümlere geçmek  için başvuruda bulunanlardan   ise ilgili puan türünde  başarı sırasının ilk 240 bininci sırada olma şartı aranmaktadır

 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren  yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden ise en düşük Mühendislik programları (Orman. Ziraat. Su Ürünleri Fakülteleri programlan ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programlan hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programlan dâhil) En düşük 300 bininci , Eğitim Fakültesindeki bölümler için ise en düşük 300 bininci sırada  olma şartı aranmaktadır.

Üniversitemizin diğer pogramlarına  geçiş yapmak için  ise ; ÖSYS  Kılavuzunda yer alan alanların  puan türünde    en az Türkiyedeki programlara yerleşen en son öğrencinin almış olduğu puanı almış olmaları gerekir.

 

NOT: Yurtdışından yatay geçiş işlemlerinde ilgili yılın ÖSYS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunda yer alan  duyurusu dikkate alınarak işlem yapılması gerekmektedir. 2015-2016 yıllarına ait yayımlanan duyuru aşağıda verilmiş olup 2014 ve daha önceki yıllarda  yayımlanan duyurulara ise ÖSYM başkanlığının  internet sayfasında sınavlar başlığı altında yer alan ÖSYS ve onun  altında yer alan kılavuzlar sekmesinden ulaşılabilmektedir.

 

 YÖK YAZISI ÖSYS DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

 

BAŞVURU TARİHLERİ  : 

Tıp Fakültesi için : 01/07/2019-- 12/07/2019

Diğer Fakülte ve Yüksekokullar için 12/07/2019-   09/08/2019

SONUÇLARIN İLANI  :

 Tıp Fak. İçin  19/07/2019

Diğer Birimler için  19/08/2019

KESİN KAYIT TARİHİ : Tıp Fak. İçin 22-27/07/2019

Diğer Birimler için :20-23/08/2019

Müracaat için gerekli Belgeler:

1. Başvuru dilekçesi

2. Onaylı ders içerikleri

3. Transkript Aslı

4. Disiplin Cezası almadığını gösterir resmi belge

5-Denklik belgesi

6. ÖSYS Sonuç/YKS Sonuç  Belgesi 

     Yerleştirme sonuç belgesi

      Puan YGS,LYS / TYT, AYT sonuç belgesi  internet çıktısı

7- YATAY GEÇİŞE ENGEL BİR DURUMUN OLMADIĞINA DAİR GELDİĞİ KURUMUNDAN ONAYLI  BİR BELGE

8. Yurtdışından özel durumlar nedeniyle, (B-1,2,3 üncü maddeler kapsamında) yapılan başvurularda, adayın öğrenim gördüğü üniversitenin Yükseköğretim Kurulu’nca tanınıyor olması, alt sınıflardan almadığı veya başarısız dersi bulunmadığına dair bir yazı getirmesi,belgelerin asıl veya noter tasdikli sureti, Türkçe tercümelerinin olması, ayrıca yükseköğretim kurumunu tanıtan (dersler ve ders içeriklerini belirten) doküman eklemesi gerekir.

9. Yurtdışından özel durumlar nedeniyle, (B-1,2,3 üncü maddeler kapsamında) yapılan başvurularda, ÖSYM sınav sonuç belgesi olmayan adayların Yükseköğretim Kurulu’ndan alacakları “Öğrencinin tanındığına dair yazı”,

10. Devlet memuru konumundaki anne ve/veya babasının Türkiye’ye görev nakli nedeniyle kesin dönüş yapması nedeniyle yapılacak başvurularda bu nakle ilişkin resmi belgenin onaylı sureti.

11. Zorunlu hazırlık sınıfı olan bölümlere müracaat eden  öğrenciler için hazırlık muafiyet belgesi.

* Muafiyet belgesi olmayan öğrenciler muafiyet sınavına gireceklerdir.

 

 

KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ. 

6987 kez görüntülendi.