2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ELEKTRONİK KAYIT İŞLEMLERİ

   KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ELEKTRONİK KAYIT İŞLEMLERİ

 

1-      Kayıtlar 16-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında e-devlet kapısı üzerinden elektronik olarak yapılacaktır.

2-      Online kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.

3-      Online kayıt işlemi 2019-2020 öğretim dönemi için ÖSYM den temin edilecek yerleşen verisi içerisindeki öğrencileri kapsayacaktır.

4-      Online kayıta özel yetenek programlarına yerleşen öğrenciler harç ödemeleri, sağlık durumu vb. diğer hususlar sebebiyle bu sene dâhil edilmeyecektir.

5-      Yerleşen adaylar e-devlet şifreleriyle https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemlerini yapabileceklerdir.

6-      Online kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecektir. Asker Alma Dairesinden Askerlik Durum Bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığında mezun olup olmadığına dair bilgide aynı ekranda yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler online kayıt yapamayacak ve yerleştiği Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir.

7-      Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkodlu çıktı da alabileceklerdir.

8-      Kayıt olanlara ait bilgiler YÖKSİS üzerinden günlük olarak alınabilecektir.

9-      Kayıt işlemini online yapan öğrenciler;

 

 NOT 1: 16-21 Ağustos 2019 tarihinde yeni kayıtlarını e-devlet kapısı üzerinden yapan öğrenciler 16-20 Eylül 2019 tarihleri arasında aşağıda belirtilen kayıt evrakları ile birlikte kazanmış oldukları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarının öğrenci işleri bürosuna teslim ederek öğrenci belgelerini alıp ders kayıtlarını yapacaklardır.

 

NOT 2: Hazırlık sınıfı olan programlara kayıt yaptıran öğrenciler ise 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yeterlilik ve muafiyet dilekçelerini aşağıdaki linkte yer alan formu doldurup, e-mail ile internet üzerinden bildirebilirler. Yabancı dil hazırlıktan muaf olamayan öğrenciler için 16-20 Eylül 2019 tarihleri arasında sınavları yapılacaktır.

               *Yabancı Dil Muafiyet Formuna ulaşmak için tıklayınız.

               UYARI: Yabancı Dil Muafiyet formunda istenilen bilgiler doğru şekilde doldurularak yabancidiller@kafkas.edu.tr  e-posta adresine mail olarak gönderilmelidir.

 

NOT 3 : E-Devlet kapısı üzerinden yapılacak elektronik kayıt zorunlu olmayıp, isteğe bağlıdır. Kaydını şahsi olarak yapmak isteyenler yerleştikleri akademik birimin öğrenci işleri bürosuna kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek kayıt süreleri içinde Üniversitemize kayıt yaptırabilirler. Şahsi kayıt işlemleri posta yoluyla yapılmamakta olup, ancak sağlık özrü ve mahkûmiyet vb. durumların belgelenmesi şartıyla vekâlet yoluyla da yapılabilmektedir.

 

NOT 4: Öğrenciler Öğrenci Katkı payı ve Öğrenim ücretlerini öğrenci numaraları ile yatıracaklardır.

 

 Öğrenci numarasını öğrenmek için  tıklayınız.

 

 

Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri için TIKLAYINIZ

 

 

Üniversitemizi Yeni Kazanan Öğrencilere Duyuru

 

Üniversitemize Kesin Kayıt İçin gerekli Belgeler

 

1-2019 YKS (TYT/AYT) Sonuçları belgesinin İnternet Çıktısı.  (1 Nüsha) (Yerleştirme Belgesi)

a) Mezun olunan okuldan alınan Lise Diploması aslı ya da yeni tarihli Mezuniyet Belgesinin aslı ile mezun olduğu liseden onaylı sureti veya noter onaylı sureti. (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi kayıt sırasında görülerek aslı iade edilecek olup, adaylardan mezun olduğu liseden onaylı sureti veya noter onaylı sureti alınacaktır. Belgenin aslı görülmeden kayıt işlemi yapılmaz. (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz)

b) Ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların bu durumunu belirtir resmi belge ile beraber  kayıt esnasında dolduracakları geçici kayıt dilekçesi. (Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2019 tarihine kadar İlgili Akademik Birimlerinin Öğrenci İşleri Bürolarına  teslim etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.) (Geçici kaydı yapılan öğrenciye kaydı kesinleşinceye kadar öğrenci belgesi ve Öğrenci Kimlik Kartı verilmeyecektir.)

(Geçici Mezuniyet Belgesi ile kaydı yapılan öğrencilerin daha sonra okullarından aldıkları lise diploması görülerek aslı iade edilecek ve mezun olduğu liseden onaylı sureti veya noter onaylı suretini İlgili Fakülte/Yüksekokul Öğrenci İşleri Bürolarına  teslim etmesi gerekmektedir.)

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası olmak zorundadır.),

4- 6 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf, (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Öğrenci Numarası, Adı ve Soyadı yazılacaktır.)

5-Askerlik çağına gelmiş veya daha yukarı yaştaki erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığı’na dair belge(1995 ve daha önce doğmuş erkek öğrenciler için.)

 6-Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin birinci taksitinin yatırıldığını gösteren banka dekontu. (II.Öğretim öğrencileri içindir.) Harç ücretlerini web (kafkas.edu.tr) sitemizden öğrenebilirsiniz. Bir yükseköğretim programına  kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (Çift anadal programları hariç olmak üzere ) kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır. Bu durumdaki Birinci Öğretim öğrencilerinin Ziraat Bankasına Öğrenci Katkı Payını ödemek üzere gittiklerinde üzerinde tanımlı harç bulunmaması halinde Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesindeki harçlar birimine müracaat etmesi gerekmektedir.

7- (Sarıkamış M.Y.O. Özel Güvenlik ve Koruma Programı için Heyet Raporu (Kayıt için tam teşekküllü resmi bir hastaneden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını, erkek adayların 1.70 m'den, kız adayların 1.63 m'den kısa olmadığını belgeleyen heyet raporunun kayıtlarda ibraz edilmek üzere alınması) ve adayların sabıka kaydının olmadığına Adli Sicil Belgesinin kayıt sırasında teslim edilmesi gerekir.

8.Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma programı için; ÖSYM kılavuzundaki koşul 217 ’de belirtilen; 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin “Madde 18- Özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilebilmesi için, Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartların yanı sıra aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde, bir hastaneden veya yeterli bir sağlık kuruluşundan alınan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu istenir.” Hükmünce gereken belgeleri teslim etmesi gerekir.

KAYIT İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

1-       Adayların  Kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2-       Sağlık, Askerlik , Hükümlülük  vb. durumlarda durumlarını belgelendirmeleri kaydı ile Noter Vekaleti ile yapılabilir. 

3-       İlan Edilmiş tarihlerde kayıt yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.

4-       Belirtilen belgelerden herhangi biri eksik ise kayıt yapılmaz. 

 

NOT: Öğrenciler Öğrenci Katkı payı ve Öğrenim ücretlerini öğrenci numaraları ile yatıracaklardır.

 

 Öğrenci numarasını öğrenmek için  tıklayınız.

 

Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri için TIKLAYINIZ

 

 

 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KAYIT YERLERİ VE TARİHLERİ

 

 

 

 

BİRİM ADI

KAYIT TARİHLERİ

KAYIT YERLERİ

ADRES

1

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

19.08.2019-23.08.2019

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

MERKEZ KAMPÜSÜ PAŞAÇAYIRI MAH.

2

Devlet Konservatuvarı

19.08.2019-23.08.2019

Devlet Konservatuvarı

KALE İÇİ MAH.MİMAR OKTAY EKİNCİ CAD.

3

Eğitim Fakültesi

19.08.2019-23.08.2019

Eğitim Fakültesi

MERKEZ KAMPÜSÜ AHMET ARSLAN CADDESİ

4

Adalet Meslek Yüksekokulu

19.08.2019-23.08.2019

Adalet Meslek Yüksekokulu

MERKEZ KAMPÜSÜ AHMET ARSLAN CADDESİ

5

Fen Edebiyat Fakültesi

19.08.2019-23.08.2019

Fen Edebiyat Fakültesi

MERKEZ KAMPÜSÜ AHMET ARSLAN CADDESİ

6

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

19.08.2019-23.08.2019

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

MERKEZ KAMPÜSÜ AHMET ARSLAN CADDESİ

7

İlahiyat Fakültesi

19.08.2019-23.08.2019

İlahiyat Fakültesi

MERKEZ KAMPÜSÜ AHMET ARSLAN CADDESİ

8

Kağızman Meslek Yüksekokulu

19.08.2019-23.08.2019

Kağızman Meslek Yüksekokulu

KARS-KAĞIZMAN

9

Kars Meslek Yüksekokulu

19.08.2019-23.08.2019

Kars Meslek Yüksekokulu

MERKEZ KAMPÜSÜ AHMET ARSLAN CADDESİ

10

Sağlık Bilimleri Fakültesi

19.08.2019-23.08.2019

Sağlık Bilimleri Fakültesi

MERKEZ KAMPÜSÜ AHMET ARSLAN CADDESİ

11

Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu

19.08.2019-23.08.2019

Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu

MERKEZ KAMPÜSÜ AHMET ARSLAN CADDESİ

12

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

19.08.2019-23.08.2019

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

MERKEZ KAMPÜSÜ AHMET ARSLAN CADDESİ

13

Güzel Sanatlar Fakültesi

19.08.2019-23.08.2019

Güzel Sanatlar Fakültesi

MERKEZ KAMPÜSÜ AHMET ARSLAN CADDESİ

14

Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

19.08.2019-23.08.2019

Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

KARS-SARIKAMIŞ

15

Sarıkamış Meslek Yüksekokulu

19.08.2019-23.08.2019

Sarıkamış Meslek Yüksekokulu

KARS-SARIKAMIŞ

16

Sarıkamış Turizm Fakültesi

19.08.2019-23.08.2019

Sarıkamış Turizm Fakültesi

KARS-SARIKAMIŞ

17

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

19.08.2019-23.08.2019

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

MERKEZ KAMPÜSÜ AHMET ARSLAN CADDESİ

18

Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

19.08.2019-23.08.2019

Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

KARS-KAĞIZMAN

19

Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu

19.08.2019-23.08.2019

Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu

MERKEZ KAMPÜSÜ AHMET ARSLAN CADDESİ

20

Tıp Fakültesi

19.08.2019-23.08.2019

Tıp Fakültesi

MERKEZ KAMPÜSÜ AHMET ARSLAN CADDESİ

21

Veteriner Fakültesi

19.08.2019-23.08.2019

Veteriner Fakültesi

MERKEZ KAMPÜSÜ PAŞAÇAYIRI MAH.

    

 

 

24545 kez görüntülendi.