DEĞERLERİMİZ

Aklın ve bilimin ışığında ilerlemek,
 

►Özverili, çalışkan, gelişime açık, etik, çözüm odaklı, donanımlı ve nitelikli bir kadro ile çalışmak,

 

►İnsan ilişkilerinde adil, güvenli, sevgi, saygı, açık iletişim ve empatik yaklaşımı esas almak, 

 

►Eğitimin sürekliliği ilkesini gerçekleştirmek, 

 

►Olumlu kurum iklimi yaratmak, 

 

►“Kaküv” kültürünü kuşaktan kuşağa aktarmak,

 

►Tam öğrenmeyi gerçekleştirmek,

 

►Akademik başarı ile birlikte bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında da başarılı bireyler yetiştirmek, 

 

►Ana dilimizin yanı sıra İngilizce dili de etkin bir biçimde öğretmek,