REHBERLİK

 

 
Amacımız
Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Koordinatörlüğü, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak, karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı ve kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
 
İlkelerimiz
a) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, eğitim kurumlarının eğitim-öğretim etkinlikleri bütünlüğü içinde yer alır.
b) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri tüm öğrencilere açık bir hizmettir.
c) Her öğrenci eğitim sürecinde kendisine sunulan seçenekler arasında seçme özgürlüğüne sahiptir.
d) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde insana saygı esastır.
e) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin bireysel boyutunda gizlilik esastır.
f) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri öğrenci, veli, uzman, öğretmen ve yönetici gibi ilgililerin iş birliği ile yürütülür.
g) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı esastır.
h) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde hem bireye hem de topluma karşı sorumluluk söz konusudur.
ı) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde bilimsellik esastır.
 
Hizmet Alanları
 
Öğrencilere Yönelik Hizmetlerimiz:
 
 • -Okula yeni başlayan öğrencilere PDR Koordinatörlüğü çalışma alanları ve ilkelerinin tanıtılması, uyum güçlüğü çeken öğrencilere okula alıştırma faaliyetleri düzenlenmesi.
 • -Öğrencileri çok boyutlu tanımak amacıyla, öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun formların ve envanterlerin uygulanması.
 • -Öğrencilerin kendilerini ve meslek alanlarını tanımalarına yönelik çeşitli test ve envanterlerin uygulanması. 
 • -Kariyer planlama konusunda bireysel ve grup görüşmelerinin yapılması.
 • -Bireysel ve/veya grupla psikolojik danışmaların yapılması.
 • -Bilgilendirme amaçlı kitap, kitapçık ve broşür hazırlanması.
 
Velilere Yönelik Hizmetlerimiz: 
 
Öğrencilerle yapılan tüm çalışmalar kapsamında velilerimizle işbirliğine önem verilmektedir. Bu doğrultuda;
 • -Öğrencilerle ilgili görüşmeler yapılması.
 • -Ergenlik ve gelişim dönemi özellikleri, aile içi iletişim, sınırlar, sınav kaygısı ile başa çıkma gibi konularda seminer ve konferansların düzenlenmesi.
 • -Bilgilendirici kitap, kitapçık ve broşürlerin hazırlanması.
 
Öğretmenlere Yönelik Hizmetlerimiz:
 • -Sınıflarda yapılacak rehberlik çalışmalarına ilişkin bilgilerin bulunduğu dosyaların hazırlanması, bu çalışmalara ilişkin bilgi paylaşımı için toplantılar yapılması.
 • -Akademik ve/veya psikolojik destek ihtiyacı olan öğrencilere gerekli desteğin sağlanabilmesi için işbirliği yapılması.