Eczane Hizmetleri Programı

 

           Ders Dağılımları ve İçerikleri İçin Tıklayınız...

ECZANE HİZMETLERİ PROGRAMI

       Eczane Hizmetleri Programı, Eczane Hizmetleri bölümü kapsamında açılan dört yarıyıllık bir önlisans programıdır. Programın amacı, Sağlık hizmetleri alanında önemli araçlardan olan eczanelerin ve ilaç sektörünün ihtiyaç duyduğu ara elemanları tamamen bilimsel bir ortamda eğitmek, gerekli bilgi ve donanıma sahip mesleki becerileri kazanmış olan elemanlar yetiştirmek gayesi ile oluşturulan ve multidisipliner çalışmaları zorunlu kılan Eczane Hizmetleri Programı, toplum insanına kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak için tasarlanmıştır

      Üniversitelerin Eczane Hizmetleri önlisans programlarına yatay geçiş yapabilirler. Programdan mezun olan öğrenciler DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Kimya, Biyokimya, Kimya Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans eğitimine tamamlayabilirler. Eczana Hizmetleri Programı’ndan mezun olan öğrencilerin öncelikli istihdam alanı eczanelerdir. Ancak eczanelerin dışında gerek ilaç üretimi yapan firmalar, gerekse satışını yapan firmalar da diğer bir çalışma alanlarıdır. Bünyesinde eczane bulunduran devlet hastanelerine KPSS ile atanmaları da mümkündür.

Programın Açılma Gerekçesi

Eczanelerde istihdam edilmek üzere;

  1. Eczane Hizmetleri ile ilgili verilerin elde edilmesi konusunda bilgi sahibi olan ve bu teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi kazanan,
  2. Sağlık alanında özellikle eczane hizmetlerini içeren konularda, ihtiyaç duyduğu güncel bilgileri içeren kitapların, uygulama araç-gereçlerinin, yeni teknolojilerin kullanımını bilen,
  3. Reçetelenen ilaçlarla ilgili başlıca sağlık prosedürlerini öğrenme ve sistemin beklentisine göre kendisini geliştirebilme bilincine sahip olan,
  4. Eczacı sorumluluğunda, eczane hizmetleri konularında düzenli olarak kayıt tutan, bu amaçla gerekli bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilen,
  5. Sağlıklı ve hasta bireyin yapı ve fizyolojisini bilen, böylece akılcı ilaç kullanımının toplumu olumlu etkilediğinin bilincine sahip,
  6. İlaç ve tıbbi ürünlerin hazırlanması, saklanması ve sunulmasında, reçetenin, hasta ilaç bilgilerinin ve tedavinin tam ve doğru olarak izlenmesinde, bir plan doğrultusunda ilaçların ve tıbbi ürünlerin faturalandırması, satın alınması ve benzeri konularda, eczanenin kurumsal ilişkilerinde eczacıya yardımcı olabilen,

 Belirtilen sorumluluklara sahip kalifiye eleman yetiştirilmesi programın temel açılma gereksinimidir.

9646 kez görüntülendi.