Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Programı

Ders Dağılımları ve İçerikleri

             Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı, mesleki donanımını teorik ve uygulamalı eğitimle pekiştiren, öğrencileri ilgili sektörlere mesleki eleman olarak kazandırma amacını güden 2 yıllık bir ön lisans programıdır.

 Sağlık sektörü en hızlı gelişen hizmet sektörlerinden birisidir. Özellikle son yıllarda ortaya çıkan teknolojik gelişmeler ve tıp dünyasındaki dönüşümler sağlık sektörünü en önemli sektörlerden biri haline getirmiştir. Sağlık kurumları personel sayısını ve aynı zamanda uzmanlaşmanın en yoğun olduğu kurumlardandır. Sağlık kurumlarının girdisinin rahatsızlığı olan insan, çıktısının da tedavi edilmiş insan olması ve sağlık kurumlarının yılın her günü tüm gün boyunca hizmet vermesi; önemini ve sayılarını her geçen gün artırmaktadır. Bu temel özellik ve ayrıcalıklarından dolayı sağlık sektörü, en önemli sektörlerden biri olma özelliğini taşımaktadır.

Sağlık kurumlarının ve özellikle son yıllarda özel hastanelerin, rehabilitasyon merkezlerinin, diyaliz merkezlerinin, branş / özel dal hastanelerinin (göz, diş, kalp vb.) sayılarının artması nitelikli personel ihtiyacını da arttırmıştır. Ülke nüfusunun genç olması, üniversite ve üniversite mezunu genç nüfusun her geçen gün artması devletin istihdam politikalarını da etkilemektedir. Sağlık kurumları işletmeciliği programı istihdam politikalarına ve hizmet sektöründeki beklenen değişimlere katkıda bulunacaktır. Aynı zamanda gerekli teorik ve pratik eğitimi tamamlayacak mezunlarımız teknolojik anlamda ve bilimsel olarak kurumlarda meydana gelebilecek değişimlere de uyum sorunu yaşamayacaktır.

 Programımızın ana amacı bu kadar hızlı bir şekilde gelişmekte ve değişmekte olan sağlık sektörüne her türlü donanıma sahip ara yönetici yetiştirebilmektir.

Öğrenciler sektörel bazda almış oldukları bilgileri geliştirirken öğrencilerin bu bilgileri sentezleme, analiz etme, yorumlama, sorgulama ve eleştirme kabiliyetleri gelişmektedir. Ayrıca analitik düşünme yeteneği kazandıklarından ötürü sorunları hızlı ve pratik çözümler üreterek çalışacakları kurumda etkinliği arttıracaklardır.   

 

7736 kez görüntülendi.