#

Bilgisayar Programcılığı Programı

 Bilgisayar Programcılığı Programı

Akademik Kadro

Ders İçerikleri

Ders Dağılımı

PROGRAM HAKKINDA GENEL BİLGİ

 

Günlük yaşantımızın önemli bir bölümünü kapsayan bilgisayar teknolojisi; kullanımı, programlaması, onarımı ve işletilmesi ile etkin biçimde uzmanlık gerektiren bir daldır. Bilgisayar Programcılığı’nda ders programları öğrencilerimizin donanım ve özellikle yazılım alanlarında, tüm güncel teknolojileri bilecek ve kullanabilecek düzeyde yetişmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.

 

Bilgisayar Programcılığından mezun olan öğrenciler dikey geçiş sınavı ile Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Uzay Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği gibi bazı bölümlere geçiş yapabilmektedirler.

Mezun olan öğrenciye Bilgisayar Programcılığı programında ön lisans diploması verilir.

1.      Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.

2.      Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresince kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir.

Programda kazandırılan mesleki yeterlikler, iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.

 

PROGRAMIN AMACI

 

Bilgisayar Programcılığı programının temel amacı, tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu bilgisayar teknolojisi ürünlerinin işlevsel kullanımı için gerekli olan yöntem ve teknikleri  öğretmek ve bu kurumlarda çalışmak isteyen nitelikle bireyleri yetiştirmektir. Bilgisayar Programcılığı, dünyada ve Türkiye’de hızla gelişen ve birçok iş koluna uygulanabilen bir alan olduğu için, bu programla sadece bölgesel değil ulusal çapta ihtiyaç  duyulan  ara iş gücü yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Dersler Kafkas Üniversitesi Öğretim üyeleri ve Öğretim görevlileri tarafından yürütülmekte ve Bilgisayar Programcılığı alanında piyasada aranır özellikte eğitim ve öğretim verilmektedir.

 

PROGRAM MEZUNLARININ İSTİHDAM EDİLEBİLME ALANLARI

 

01.07.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni ticaret kanun’unda öngörülen “şirketlere web sitesi kurma zorunluluğu”, “teknik gelişmeler dikkate alınarak ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması, ticari işletmelerle ilgili her türlü belgenin elektronik ortamda saklanması” gibi hususlar bilgisayar programcılığı mezunlarının istihdam alanlarını ve imkânlarını bir hayli genişletecektir. Bilgisayar programcılığı programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; mezunlar günümüzde başta sanayi kuruluşları olmak üzere yazılım firmaları, bilgisayar satış ve teknik destek firmaları, bankalar, sigorta şirketleri, ticari kuruluşlar, internet servis sağlayıcıları, internet yayıncılık şirketleri, radyo-televizyon şirketleri, araştırma şirketleri, borsalar, ulaştırma, lojistik firmaları ve hizmet sektöründe yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında geniş iş imkânına sahiptirler.