k+ I. Uluslararası Kafkasya Halk Kültürü Kongresi
#

Yazım Kuralları

YAZIM KURALLARI

 

-Kongre dili Türkçe ve İngilizcedir.
-Gönderilecek bildiri daha önce başka bir bilimsel toplantıda veya başka bir dergide yayınlanmamış olmalıdır.
-Bildirinin Türkçe ve İngilizce özeti kongre internet sitesinin ‘bildiri gönder’ sistemi aracılığıyla form kullanılarak gönderilmelidir.
-Bildiri özeti 10 punto, 200-250 sözcükten oluşmalı, 3-5 anahtar sözcük içermelidir.
-Bildiri özetlerinde zorunlu olmadıkça şekil, tablo resim ve sayfa numarası bulunmamalıdır.
-Bildiri başlığı tek satır aralığıyla 14 punto, Times New Roman yazı karakterinde, tüm harfler büyük kalın ve ortalı yazılmalıdır.
-Bildiri tam metni 11 punto, Times New Roman yazı karakterinde, Microsoft Word 6.0 veya daha ileri versiyonlarda, 1,15 satır aralığıyla ve iki yana dayalı olarak hazırlanmalıdır. Dipnotlar ise 9 punto olmalıdır.
-Bildiri metni alt-üst 2,5 cm ve sağ-sol 3,5 cm kenar boşlukları olan sayfa düzeninde yazılmalıdır.
-Bildiride ana başlıklar ilk harfler büyük diğerleri küçük harflerle, ortalı, 12 punto, kalın, Times New Roman yazı karakterinde yazılmalıdır. İngilizce başlık Türkçe başlığın altına yazılmalıdır.
-Alt başlıklar 11 punto, koyu, ilk harfler büyük olacak şekilde ve sola yaslanmış olmalıdır.
-Bildiri tam metni özet ve kaynaklar dahil on sayfayı geçmemelidir.
-Yazarın adı-soyadı, İngilizce başlıktan sonra 10 punto, ortaya dayalı olarak verilmeli, adın peşine verilecek dipnotta ‘yazarın unvanı, üniversite adı, fakülte adı, şehir, ülke, e-posta yazılmalıdır.
-Kaynaklar metin içinde “soyadı-tarih” sistemine göre hazırlanmalıdır.
-Çalışmanın sonunda kaynakça gösterilirken yazarların soy ismine göre alfabetik sıra esas alınmalı ve APA (American Psychological Association ) stili kullanılmalıdır.
-Metin içinde yapılan kısaltmalarda ulusal ve uluslar arası kısaltmalar esas alınmalıdır.
-Resim, grafik, fotoğraf vb. metin içinde şekil olarak tablolar ise çizelge olarak verilmeli ve metin içerisinde sırayla numaralandırılmalıdır.
-Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi gereken adres: gasem@kafkas.edu.tr’dir.
-Bildiri dosyalarının Microsoft Word dosyası şeklinde hazırlanması ve dosya isminin yazarın adı ve soyadı ile yüklenmesi gerekmektedir.
-Kabul edilen bildiriler bildiri sahiplerince sunulmalıdır.
-Kabul edilen bildiriler kongre web sayfasından duyurulacaktır.

 

 

 

2947 kez görüntülendi.