k+ I. Uluslararası Kafkasya Halk Kültürü Kongresi
#

Davet

Değerli KATILIMCILAR;
Çok kültürlü bir yapıya sahip olan Kars bölgesi; çeşitli boyların, dillerin ve kültürlerin harmanlandığı ve çağlar boyunca medeniyetlerin buluşma noktası olarak canlılığını sürdürdüğü Kafkasya’nın önemli bölgelerinden birisidir. Kökleri Tunç Çağı’ndan Urartular’a, Roma-Bizans İmparatorluğundan Selçuklu ve Osmanlı İmparatorlukları’na kadar uzanan Kars, yıllar boyunca Kafkaslarla Anadolu’yu buluşturan bir merkez görevini üstlenmiştir.
Kars, geleneksel olarak zengin halk bilimini (kültürünü) yaşatmakla birlikte, İran Türkleri, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve Anadolu Bölgesinin halk bilimi örneklerinin merkezi haline gelmiştir. Kars’ta mevcut olan halk edebiyatı, müzik kültürü, geleneksel âşık sanatı, sanat müziği, halk müziği ve Kafkas halklarının ortak kültürü olarak iç içedir. Bunların bir arada araştırılarak ortak değerlerin, kültürün ortaya çıkarılması Kafkas Medeniyetinin tarihi ve çağdaş dönem halk kültürünün öğrenilmesi açısından önem taşımaktadır.
Sizleri 9-11 Ekim 2017 tarihleri arasında Kafkas Üniversitesi Geleneksel Âşık Sanatı ve Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde düzenlenecek olan ve ana teması Kafkasya bölgesinin kültürel etkileşiminin araştırılıp incelenmesi olan I. Uluslararası Kafkasya Halk Kültürü Kongresine davet etmekten büyük mutluluk ve onur duyarız.
 
Prof.Dr. Rafig İMRANİ
KONGRE BAŞKANI

 

 

2690 kez görüntülendi.