k+ İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü
#

Diğer Mevzuat Hükümleri

 

1)                 100 No’lu Eşit Ücret Sözleşmesi 
2)                 102 No’lu Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi 
3)                 105 No’lu Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi 
4)                 108 No’lu Gemiadamları Ulusal Kimlik Katlarına İlişkin Sözleşme 
5)                 11 No’lu Örgütlenme Özgürlüğü (Tarım) Sözleşmesi 
6)                 111 No’lu Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi 
7)                 115 No’lu Radyasyondan Korunma Sözleşmesi 
8)                 116 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi 
9)                 118 No’lu Muamele Eşitliği (Sosyal Güvenlik) Sözleşmesi 
10)             119 No’lu Makinaların Korunma Tertibatı ile Techizi Sözleşmesi 
11)             122 No’lu İstihdam Politikası Sözleşmesi 
12)             123 No’lu Asgari Yaş (Yeraltı İşleri) Sözleşmesi 
13)             127 No’lu Azami Ağırlık Sözleşmesi 
14)             133 No’lu Mürettebatın Gemide Barındırılmasına İlişkin Sözleşme (İlave Hükümler) 
15)             134 No’lu İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin Sözleşme 
16)             135 No’lu İşçi Temsilcileri Sözleşmesi 
17)             138 No’lu Asgari Yaş Sözleşmesi 
18)             14 No’lu Haftalık Dinlenme (Sanayi) Sözleşmesi 
19)             142 No’lu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesi 
20)             144 No’lu Üçlü Danışma (Uluslararası Çalışma Standartları) Sözleşmesi 
21)             146 No’lu Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin Sözleşme 
22)             15 No’lu Asgari Yaş (Trimciler ve Ateşçiler) Sözleşmesi 
23)             151 No’lu Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmeti) Sözleşmesi 
24)             152 No’lu Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme 
25)             153 No’lu Karayolları Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin Sözleşme 
26)             155 No’lu İş Sağliği ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme 
27)             158 No’lu Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi 
28)             159 No’lu Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam (Sakatlar) Sözleşmesi 
29)             161 No’lu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme 
30)             164 No’lu Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme 
31)             166 No’lu Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme 
32)             167 No’lu İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, 1988 
33)             176 No’lu Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, 1995 
34)             182 No’lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi 
36)             2 No’lu İşsizlik Sözleşmesi 
37)             26 No’lu Asgari Ücret Belirleme Yöntemi Sözleşmesi 
38)             29 No’lu Zorla Çalıştırma Sözleşmesi 
39)             34 No’lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi 
40)             42 No’lu İşçinin Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleşmesi (Revize) 
41)             45 No’lu Yeraltı İşleri (Kadınlar) Sözleşmesi 
42)             53 No’lu Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar Ve Gemi Zabitlerinin Meslekî Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin Sözleşme 
43)             55 No’lu Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin Sözleşme 
44)             58 No’lu Asgari Yaş (Deniz) Sözleşmesi (Revize) 
45)             59 No’lu Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi (Revize) 
46)             68 No’lu Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme 
47)             69 No’lu Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin Sözleşme 
48)             73 No’lu Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme 
49)             77 No’lu Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Sanayi) Sözleşmesi 
50)             80 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi 
51)             81 No’lu İş Teftişi Sözleşmesi 
52)             87 No’lu Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi 
53)             88 No’lu İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Sözleşmesi 
54)             92 No’lu Mürettebatin Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme 
55)             94 No’lu Çalışma Şartları (Kamu Sözleşmeleri) Sözleşmesi 
56)             95 No’lu Ücretlerin Korunması Sözleşmesi 
57)             96 No’lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi (Revize) 
58)             98 No’lu Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi 
59)             99 No’lu Asgari Ücret Tespit Mekanizması (Tarım) Sözleşmesi 

 

1547 kez görüntülendi.
İndir  TÜRKİYE'NİN ONAYLADIĞI ILO SÖZLEŞMELERİ.pdf