k+ İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü
#

Tebliğ(ler)

 1.  4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNUNA GÖRE İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN SEÇİLMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

 2. 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN 65 İNCİ MADDESİNE GÖRE UYGULANACAK KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

 3. 4904 SAYILI TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNUN 20 NCİ MADDESİNE VE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN 108 İNCİ MADDESİNE İSTİNADEN UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ

 4. 5604 SAYILI MALİ TATİL İHDAS EDİLMESİ HAKKINDA KANUNUN 2 NCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

 5. ASBEST SÖKÜMÜ İLE İLGİLİ EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

 6. BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARLA İLGİLİ HAZIRLANACAK

 7. BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARLA İLGİLİ HAZIRLANACAK TEBLİĞİ

 8. ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN VE ONDAN FAZLA ÇALIŞANI BULUNAN İŞYERLERİNDE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ İŞVEREN PAYI TEŞVİKİNDEN YARARLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

 9. DANIŞMANLIK TEDBİRİ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ

 10. İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİLERİN KAYIT VE EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

 11. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

 12. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN NİTELİKLERİ VE SEÇİLME USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

 13. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ

 14. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN BAZI MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

 15. İŞKOLLARINDAKİ İŞÇİ SAYILARI VE SENDİKALARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN OCAK AYI İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

 16. İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN FAALİYETLERİ İLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDEN SENDİKA YÖNETİCİLERİNE VERİLECEK HAFTADA BİR GÜN İZNİN KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

 17. KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARININ ÜYE SAYILARINI GÖSTEREN İSTATİSTİKLER TEBLİĞİ

 18. KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ KADRO VE POZİSYON İPTAL VE İHDAS İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

 19. KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ, TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİNDE 2011, 2012 VE 2013 YILLARINDA UYGULANACAK ÜCRETLERİN TESPİTİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

 20. KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİ

 21. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİNE DAİR TEBLİĞ

 22. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN KATEGORİZASYON REHBERİNE DAİR TEBLİĞ

 23. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARLA İLGİLİ ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

 24. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARLA İLGİLİ UYUMLAŞTIRILMIŞ ULUSAL STANDARTLARA DAİR TEBLİĞE EK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

 25. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARLA İLGİLİ UYUMLAŞTIRILMIŞ ULUSAL STANDARTLARA DAİR TEBLİĞ

 26. MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 2015/1)

 27. MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 2016/1)

 28. MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ

 29. ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK ATANAN TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNÜN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA BULUNAN KORUYUCU DONANIMLAR KONUSUNDA FAALİYET ALANININ GÜNCELLENMESİNE DAİR TEBLİĞ

 30. PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ FAALİYETLERİNDE ÇALIŞACAK DENETİM ELEMANLARININ GÖREVLENDİRİLMESİNDE ESAS ALINAN TEMEL KRİTERLERE DAİR TEBLİĞ (YAPI İŞLERİ)

 31. PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ FAALİYETLERİNDE ÇALIŞACAK DENETİM ELEMANLARININ GÖREVLENDİRİLMESİNDE ESAS ALINAN TEMEL KRİTERLERE DAİR TEBLİĞ (KKD)

 32. SİGORTA PRİMLERİNİN HESABINA ESAS TUTULACAK KAZANÇLARIN AYLIK TUTARININ TESPİTİNDE NAZARA ALINMAYACAK OLAN YEMEK PARASI İLE ÇOCUK VE AİLE ZAMLARININ GÜNLÜK VE AYLIK TUTARLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

 33. TOZLA MÜCADELE İLE İLGİLİ UYGULAMALARA İLİŞKİN TEBLİĞ

 34. YERALTI MADEN İŞYERLERİNDE KURULACAK SIĞINMA ODALARI HAKKINDA TEBLİĞ

 

1222 kez görüntülendi.