k+ İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü
#

Anayasa İlgili Madde(ler)

 Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliğinin temeli Anayasamız ile atılmıştır. Anayasamızın ilgili maddeleri aşağıdaki gibidir.

MADDE 10- Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

MADDE 17- Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.

MADDE 18- Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.

MADDE 49- Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.

 

 

3603 kez görüntülendi.