Bölüm Hakkında

İnşaat Mühendisleri karayolu, demiryolu, bina, tünel, havaalanı, baraj, köprü, su temini ve atık sistemleri gibi altyapı hizmetlerinin projelendirilmesi ve tasarımı ile yapım sürecinde denetlenmesi ve yönetimini üstlenirler. En eski mühendislik disiplinlerinden biri olan inşaat mühendisliği yapı, su kaynakları,  yapım yönetimi, ulaştırma ve geoteknik gibi önemli uzmanlık dallarını kapsamaktadır.

 
İnşaat mühendislerinin faaliyetleri modern toplumun oluşum ve gelişmesinde çok büyük bir rol oynamıştır. Dünyanın her yerinde inşaat mühendislerinin yaptığı işler ile ilgili izler görmek mümkündür. Üzerinde taşıtlarımızı kullandığımız otobanları inşaat mühendisleri planlamış ve tasarlamıştır, içinde yaşadığımız binaların göçmeden on yıllarca ayakta kalmalarının arkasında doğru çalışılmış inşaat mühendisliği faaliyeti vardır, içtiğimiz suyun temiz ve musluğumuzdan doğru basınç altında akmasında yine inşaat mühendisleri büyük rol üstlenmişlerdir. Yani inşaat mühendisliği toplumun yaşam kalitesi ve güvenliğine doğrudan etkisi olan ve en genel anlamda medeniyeti şekillendiren bir mühendislik dalıdır. Bu bakımdan İnşaat Mühendisliğini İngilizce ifadesiyle “Civil Engineering” yani “Medeniyet Mühendisliği” şeklinde ifade etmek belki daha doğru olacaktır.
 
İnşaat Mühendisliği Lisans programı en genel anlamda inşaat mühendisliği problemlerinin çözümü için matematiğin fizik, kimya ve malzeme bilimi ile birlikte kullanılmasını içeren bir programıdır. İnşaat mühendisi bu kapsamda aldığı eğitim sonucunda genellikle uğraştığı problem ile ilişkili teori ve modelleri kullanarak mühendislik tasarımının hangi seviyede bir performans sergileyeceğini kestirmeye çalışır. Bu tasarım bir köprü, bir baraj ya da bir gökdelen tipi bina olabilir. Tasarımlar, geçerliliği daha önce çoğunlukla testler ile doğrulanmış ve teori ile uyumlu hesap kuralları kullanılarak yapılmaktadır. İnşaat mühendisinin tasarımı hesap ve mühendislik çizimlerinden oluşmaktadır. Mühendislik çizimleri topluma hizmet verecek gerçek saha uygulamalarında hayat bulmaktadır.

2603 kez görüntülendi.